Kvaliteedipoliitika tagab ülimalt kvaliteetsed tooted

Elconi tegevuse eesmärk on toota ja pakkuda oma klientidele parima kvaliteediga tooteid ja teenuseid. Püüame alati mõista klientide tegelikke vajadusi – arendame oma tooteid ja teenuseid neid silmas pidades. Meie kvaliteedijuhtimissüsteemi ISO 9001:2000 on sertifitseerinud Bureau Veritas ning meie eesmärk on meisterlikkus valitud toote turustamisel/turuletoomisel.

Meie äritegevuse üks peaeesmärke on inimeste vaimne ja materiaalne heaolu. See kehtib nii töötajate, klientide, perekondade, partnerite, aktsionäride kui ka rahastajate kohta. Kvaliteetsed tooted ja teenused aitavad kaasa heaolu levikule. Võtame arvesse ka ümbritseva ühiskonna nõudmisi ja vajadusi.

Tulus ettevõte sünnib oskusteabest, selle pidevast täiustamisest ning klientides tekkivast usaldusest. Meie oskusteabe võtmesõnadeks on tehnoloogia, projektijuhtimine ja muude teenuste juhtimine, kulude kontroll ja teabevahetus. Ilma oskusteabeta ei ole hea kvaliteediga tootmine võimalik.

Täpsustame igal aastal oma kvaliteedieesmärke ja järelevalvet. Kasutatavad mõõtmised on piisavalt lihtsad ja aitavad kaasa eesmärkide saavutamisele. Tahame kasvada, meil on eneseusku ja lootust, et meid ootab ees helge tulevik.

Keskkonnapoliitikal on meie tegevuses oluline roll

Elcon on elektri töötlemis- ja kontrollimisseadmeid tootev ja turustav ettevõte, mis on oma tootearenduses pühendunud jätkusuutlike, ohutute ja kogu oma elutsükli ajal keskkonnasõbralikena säilivate toodete projekteerimisele, tootmisele ja tarnele, mis säästavad loodusvarasid ja mille heitkogused on vähendatud miinimumini. Soovitame ka oma klientidel kasutada meie tooteid keskkonnasõbralikult ja ohutult.

Valime toodetes kasutatavad materjalid ja komponendid nii, et nende taaskasutatavus on toote kasutamisest kõrvaldamisel võimalikult suur. Keskkonnajuhtimissüsteem hõlmab kõiki Elconi funktsioone ning meie töötajad kohustuvad järgima, rakendama ja korras hoidma ühiselt loodud protseduure vastavalt ISO 14001 standardi nõuetele.

Meie ettevõte kohustub järgima kehtestatud keskkonnaalaseid õigusakte ja määruseid, takistama keskkonna saastamist ning parandama pidevalt oma aktiivust keskkonnakaitse valdkonnas. Loome avatud suhtlemisega tingimused heaks koostööks riigiasutuste ja teiste sidusrühmadega. Teostame seda vastavalt iga-aastasele tegevuskavale, mille täitmist jälgib korrapäraselt ettevõtte juhtkond.

Meie keskkonnapoliitika alus on säästev areng. Eelistame oma tegevuses energiasäästlikke tehnoloogiaid. Parandame keskkonna olukorda, töö tõhusust ja kasumlikkust keskkonnaküsimuste hea juhtimise abi, jälgides samal ajal ka meiega seotud keskkonnaalaseid õigusakte ja keskkonnaeeskirju.

Meie igapäevatöös on rõhk tõhusal töökorraldusel, puhtusel ja korral. Täpsustame igal aastal oma keskkonnaalaseid eesmärke ja nende täitmise jälgimist. Kõnealused mõõtmised on piisavalt lihtsad ja aitavad eesmärke saavutada.

Sul on tehnilisi küsimusi?
Soovid lisateavet?