Meie ettevõtte väärtused

Meie tegevuse kvaliteedi tagavad kvaliteedistandard ISO 9001 ja keskkonnastandard ISO 14001, mis on tõend selle kohta, et vastutame oma keskkonna eest. Need rahvusvaheliselt tunnustatud sertifikaadid näitavad, et meie organisatsioon investeerib pidevalt oskustesse, jätkusuutlikkusse ning usaldusväärsusesse. Meie ettevõte on usaldusväärne partner nii praegu kui ka tulevikus.

Heaolu

Meie äritegevuse keskseks väärtuseks ja eesmärgiks on inimeste heaolu. Heaolu saavutamine toimub kasumlikkuse kaudu. Rõhutame oskusi, jõupingutusi ja pühendumist. Heaolu poole püüdlemine puudutab nii meie oma töötajaid kui ka muid sidusrühmi. Selle saavutamine väljendub heas tööõhkkonnas, toimetulekus ja uuendustes.

Kliendikesksus

Suurepärase toote ja teenuse kavandamise ning tootmise lähtealuseks on kliendi vajadus – olgu siis tegemist tervikliku tooteseeria või üksiku elemendiga.

Meisterlikkus

Meie eesmärk on, et põhitooted ja -teenused oleksid selektiivsel turul kasutamiseks kättesaadavad maailma parimal tasemel. Suudame saavutada selle eesmärgi sihipärase tegevuse ning keskendumise abil oma põhioskustele.

Säästev areng

Kaitseme omalt poolt keskkonda, töötades välja ja turustades energiat säästvaid seadmeid ja lahendusi ning tegutsedes vastavalt enda sertifitseeritud keskkonnajuhtimissüsteemile.

Sul on tehnilisi küsimusi?
Soovid lisateavet?