Vi koncentrerar oss på såväl systemlösningar som enskilda strömkällor

Elcon förädlar och säkrar strömförsörjning genom principen för hållbar utveckling. Vi har möjligheten att för vår del påverka renheten i miljön genom att utveckla energibesparande produkter och lösningar till förmån för en bättre framtid. Våra kunder verkar i regel inom energi-, ICT-, kommunikationsmedels- och processindustrin. Vi producerar mervärde för dem med hjälp av såväl produkter för energieffektiv elmatning, idéer och tjänster som applikationer för energiförsörjning och datakommunikation.

Gedigen erfarenhet av strömförsörjning för hållbar utveckling

Nätströmmen duger för glödlampor, men de nya energibesparande belysningsanordningarna som till exempel LED kräver omvandlad nätström. Omvandlingen utförs av en strömkälla. En modern strömkälla är en kombination av energibesparande effektelektronik, digitalteknik och mekanik. Elcons affärsidé går ut på att utveckla, tillverka och marknadsföra kund- och applikationsspecifika strömkällor samt säkrad strömtillförsel och elektroniska systemlösningar.

Funktionen av de för samhället viktigaste apparaterna måste säkerställas också vid alla problem i elnätet. Lösningarna blir då batterisäkrade strömförsörjningssystem. De behövs såväl i operationssalar på sjukhus som i kontrollrum på kraftverk. Vid sidan av batterier ökar även användningen av nya energikällor, till exempel el från sol och vind, samt av bränsleceller. Våra produkter används redan under krävande förhållanden på olika håll i världen, överallt från tropiken till polarkretsen.

Kontakta oss och fråga mer om våra produkter!

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?