Vårt företags värden

Vår högkvalitativa verksamhet garanteras av kvalitetsstandarden ISO9001 och av miljöstandarden ISO14001, som visar att vi tar ansvar för miljön. Dessa internationellt accepterade certifikat visar att vår organisation oavbrutet satsar på kompetens, hållbar utveckling och tillförlitlighet. Vårt företag är en pålitlig samarbetspartner, såväl nu som i framtiden.

Välbefinnande

Människornas välbefinnande är ett centralt värde och målet i vår affärsverksamhet. Vi uppnår välbefinnande med hjälp av lönsamhet. Kompetens, möda och engagemang framhävs. Målet för välbefinnande gäller såväl vår egen personal som våra övriga intressentgrupper. Framgången syns i form av god arbetsatmosfär, att människorna orkar och som innovativitet.

Kundorientering

Kundens behov är utgångspunkten för planeringen och produktionen av utmärkta produkter och tjänster oavsett om det gäller en komplett produktionsserie eller ett enstaka exemplar.

Mästerskap

Det är vårt mål att våra huvudprodukter och tjänster är de bästa i världen inom den valda marknadsapplikationen. Målet når vi genom målinriktad verksamhet och att koncentrera vår kärnkompetens.

Hållbar utveckling

Vi för vår del skyddar miljön genom att såväl utveckla och marknadsföra energibesparande apparater och lösningar som verka utifrån vårt certifierade miljösystem.

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?