Elcon Solutions Oy

Elcon Solutions Oy förädlar och säkrar strömförsörjning genom principen för hållbar utveckling. Våra kunder verkar i regel inom energi-, ICT-, kommunikationsmedels- och processindustrin. Vi producerar mervärde till dem genom energieffektiva produkter, idéer och tjänster kring strömförsörjning. Kontakta oss!

Faktureringsadress: fråga om elektronisk kod.
FO-nummer 2042477-5

Försäljning

Jaana Frankenhaeuser
System, batterier
+358 2 512 3119
+358 40 830 1380
jaana.frankenhaeuser(at)elcon.fi

Pasi Laine
Standard strömkällor
Kundspecifika strömkällor
+358 2 512 3116
+358 50 560 1468
pasi.laine(at)elcon.fi

Janne Nurmi
Teknisk support/After sales
+358 2 512 3125
+358 45 230 5070
janne.nurmi(at)elcon.fi

Patrik Holm
Försäljning
+358 2 512 3123
+358 50 305 7076
patrik.holm(at)elcon.fi

Köp och kvalitet

Teknisk support


Pasi Laine
Inköp, logistik och kvalitet
+358 2 512 3116
+358 50 560 1468
pasi.laine(at)elcon.fi
 
Janne Nurmi
Teknisk support/After sales
+358 2 512 3125
+358 45 230 5070
janne.nurmi(at)elcon.fi

 

Marknadsföring


Patrik Holm

+358 2 512 3123
+358 50 305 7076
patrik.holm(at)elcon.fi
 

Administration

Patrik Holm
VD
+358 2 512 3123
+358 50 305 7076
patrik.holm(at)elcon.fi


 

Teija Torkko
Ekonomi

talous(at)elcon.fi
 

Prosessitie 6, Paimio

Teknisk support

Sänd ditt meddelande i främsta hand via formuläret eller per e-post till den tekniska supporten.