Batterikabinett och ställningar

Vårt sortiment omfattar ett mångsidigt urval av batterikabinett för såväl slutna som öppna batterier på olika användningsplatser.

Vid behov kan vi utrusta kabinetten med batterisäkringar och/eller fläktar samt övervakning och skyddsbassänger. Ställningarna dimensioneras och görs lämpliga för respektive batteribank och levereras även färdigmonterade. Vi erbjuder också installations- och testningstjänster för batteribanker.

Kontakta oss och fråga mer om batterikabinett och ställningar!

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?