Tjänster för dimensionering av batteribanker

Vi erbjuder tjänster för dimensionering av batteribanker. Nödvändiga initiala data för dimensionering av batterier är bl.a. 

  • Batteribankens nominella spänning 
  • Tillåtet spänningsfönster (övre- och nedre gränsspänningar som lastens och generatorn tillåter)/nedre gränsspänning vid dimensioneringen
  • Lasten med vilken batteribanken urladdas (antingen effekt (W), ström (A) eller amperetimmar (Ah)
  • Urladdningstid (min/timme) 
  • Omgivningens temperatur
  • Eventuella säkerhetskoefficienter som krävs
  • Normer som eventuellt krävs

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?