Industriella DC-system

Våra säkrade strömförsörjningssystem används i denna stund på många elstationer, kraftverk och för säkring av industriell processautomation. Alla våra ackumulatorer bygger på chopper-teknik och då de planeras och tillverkas strävar vi alltid efter en så hög verkningsgrad och miljövänlig lösning som möjligt.

Typiska leveranskonfigurationer är 600–50 kW. 

ToivoIlmari
Toivo-systemet och Ilmari-systemet

Strömkällorna till Elcons DC-system är modulära

Vi bygger DC-systemen med n+1 metoden, då är systemet redundant. Elcons urval av industriella system omfattar bl.a. följande effekt- och spänningsalternativ:

Värdena är data för en enskild likriktarmodul.


Produktfamiljen Ilmaris kontrollenheter

Ilmari CXC hämtar avancerad teknologi till likriktarindustrin. Denna kompakta styrenhet är planerad för smidig användning och installation tillsammans med Elcons strömkällor och den är utrustad med flera olika funktioner. En grafisk LCD skärm och ett modernt användargränssnitt som kan styras från en pekskärm möjliggör att såväl installationen av apparaten som justeringen och kontrollen av den sker okomplicerat och smidigt på plats. Tack vare TCP/IP-teknologi kan apparaten även helt konfigureras och övervakas via en webbläsare. Ilmari CXC-styrenheten garanterar bekväm användning av likriktarfamiljen Ilmari. Tidskrävande och komplicerade installationer och kontroller av likströmsanordningar och perifera utrustningar hör nu till det förflutna.

Produktfamiljen Toivos kontrollenheter

Kontrollenheterna i den mikrokontrollerbaserade SM3x-serien styr kontrollen och administrationen av produktfamiljen Toivos ackumulator-, omvandlar- och växelriktarmoduler. Kontrollenheterna kontrollerar modulernas olika funktionsvärden, som till exempel bl.a. DC-spänning, ackumulatorström, batteriström, batteritemperaturer och distributionslarm. Larmindikationer ges såväl visuellt via frampanelens LED-lampor och på en LCD-skärm som akustiskt med en summer. Distansövervakning möjliggör spänningsfria reläkontakter och ett webbaserat administrationssystem (TCP/IP, SNMP). Med hjälp av en integrerad webbserver kan kontrollenhetens parametrar kontrolleras på distans via antingen ett LAN-nät eller Internet. Med hjälp av en USB-port kan SM3x-seriens kontrollenheter kontrolleras lokalt och parameterinställningar laddas upp till enheterna.

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?