Strömkällor för sol- och vindenergi

Sol- och vindenergin har kraftigt ökat. Efterfrågan på grön el, dvs. el som producerats med förnybara naturresurser, kommer i framtiden att ytterligare öka till följd av åtgärder som strävar efter att förhindra att växthuseffekten stärks. En kombination av sol- och vindkraftverk kan också vara en idealisk lösning. Det viktigaste är att system planeras utgående från faktiska behov och energiförbrukning. I Elcons sortiment hittar du också lösningar för strömkällor för maximalt utnyttjande av förnybara energier.

Elcons lösningar för strömkällor kan alltid integreras i kundens produkter, då är helheten avsevärt lättare att installera och underhålla.

Vi har också erfarenhet av planering av kundspecifika strömkällor inom följande delområden:

  • Trafik
  • Processautomation
  • Militärt bruk

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?