Växelriktarsystem (invertersystem)

Invertersystemet omfattar förutom växelriktarmoduler även nödvändiga in- och utgångssäkringar. Inmatningsspänningar 12–220 VDC och effekter från några tiotals voltampere upp till tiotals kilovoltampere. Systemet kan också förses med trefasutgång och för utvidgning. Det finns lösningar såväl med som utan halvledaromkopplare.

Tekniska frågor?
Behöver du närmare upplysningar?