Yrityksemme arvot

Laadukkaan toimintamme takaavat laatustandardi ISO9001 ja ISO14001 ympäristöstandardi, joka kertoo, että kannamme vastuun ympäristöstämme. Nämä kansainvälisesti hyväksytyt sertifikaatit osoittavat, että organisaatiomme panostaa jatkuvasti osaamiseen, kestävään kehitykseen ja luotettavuuteen. Yrityksemme on luotettava yhteistyökumppani nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvinvointi

Keskeinen arvo ja tavoite liiketoiminnassamme on ihmisten hyvinvointi. Hyvinvoinnin saavuttaminen tapahtuu kannattavuuden avulla. Osaaminen, vaivannäkö ja sitoutuminen korostuvat. Hyvinvointitavoite koskee niin omaa henkilökuntaa kuin myös muita sidosryhmiämme. Onnistuminen näkyy hyvänä työilmapiirinä, jaksamisena ja innovatiivisuutena.

Asiakaskeskeisyys

Asiakkaan tarve on lähtökohtana erinomaisen tuotteen ja palvelun suunnittelulle sekä tuottamiselle olipa kyseessä kokonainen tuotantosarja tai yksittäiskappale.

Mestaruus

Tavoitteemme on, että päätuotteemme ja palvelumme on maailman paras valitussa markkinasovelluksessa. Tähän pääsemme päämäärätietoisella toiminnalla sekä ydinosaamiseen keskittymisellä.

Kestävä kehitys

Omalta osaltamme suojelemme ympäristöä kehittämällä ja markkinoimalla energiaa säästäviä laitteita ja ratkaisuja sekä toimimalla sertifioidun ympäristöjärjestelmämme mukaan.

Teknisiä kysymyksiä?
Kaipaatko tarkempia tietoja?