Laatupolitiikka varmistaa huippulaadukkaat tuotteet

Elcon pyrkii toiminnallaan tuottamaan huippulaadukkaita tuotteita ja palveluita asiakkailleen. Pyrimme aina ymmärtämään asiakkaamme todelliset tarpeet, joita silmällä pitäen kehitämme tuotteemme ja palvelumme. Laatujärjestelmämme ISO9001:2000 on sertifioitu Bureau Veritaksen toimesta ja tavoitteenamme on mestaruus valitsemassamme tuote- /markkina-sovelluksessa.

Ihmisten henkinen ja aineellinen hyvinvointi on keskeinen tavoite liiketoiminnassamme. Tämä koskee niin henkilöstöä, asiakkaita, perheitä, yhteistyökumppaneita, omistajia kuin rahoittajiakin. Laadukkaat tuotteet ja palvelut edesauttavat hyvinvoinnin lisäämistä. Otamme myös huomioon ympäröivän yhteiskunnan vaatimukset ja tarpeet.

Kannattava liiketoiminta syntyy osaamisella, sen jatkuvalla kehittämisellä sekä asiakkailta saadulla luottamuksella. Osaamisemme avainsanoja ovat tekniikka, projektin- ja muun palvelun hallinta, kustannustietoisuus sekä kommunikaatio. Ilman osaamista ei ole mahdollista tuottaa hyvää laatua.

Täsmennämme vuosittain laatutavoitteet ja seurantatavat. Käytössä olevat mittaukset ovat riittävän yksinkertaisia ja auttavat tavoitteisiin pääsemistä. Meillä on halu kehittyä, luotamme itseemme ja uskomme, että tulevaisuutemme on hyvä.

Ympäristöpolitiikka on tärkeä osa toimintaamme

Elcon on sähkön jalostamiseen ja varmistamiseen välineitä valmistava ja markkinoiva yritys, joka sitoutuu tuotekehityksessään suunnittelemaan kestäviä, turvallisia ja koko elinkaarensa aikana ympäristöystävällisinä pysyviä tuotteita, hoitamaan valmistuksen ja jakelun luonnonvaroja säästäen ja päästöjä minimoiden. Neuvomme myös asiakkaitamme käyttämään tuotteitamme ympäristöystävällisesti ja turvallisesti.

Valitsemme tuotteissa käytetyt materiaalit ja komponentit siten, että niiden kierrätettävyys on mahdollisimman suuri tuotteen käytöstä luovuttaessa. Ympäristöhallintajärjestelmä kattaa kaikki Elconin toiminnot ja henkilökuntamme sitoutuu noudattamaan, soveltamaan ja ylläpitämään yhdessä laadittuja menettelytapoja ISO-14001 standardin vaatimukset täyttäen.

Yrityksemme sitoutuu noudattamaan annettuja ympäristölakeja ja määräyksiä, ehkäisemään ennalta ympäristön saastumista sekä parantamaan jatkuvasti toimintansa tasoa ympäristönsuojelun saralla. Avoimella tiedottamisella luomme edellytykset hyvälle yhteistyölle viranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tämän me toteutamme vuosittaisen toimintasuunnitelman mukaisesti, jonka toteutumista yrityksen johto valvoo säännöllisesti.

Kestävä kehitys on ympäristöpolitiikkamme kulmakivenä. Suosimme toiminnassamme energiaa säästäviä teknologioita. Parannamme ympäristön tilaa, työtehoa ja kannattavuutta ympäristöasioiden oikealla hallinnalla sekä noudattamalla meitä koskevaa ympäristölainsäädäntöä ja määräyksiä.

Organisoinnin tehokkuus, siisteys ja järjestys korostuvat arjessamme. Täsmennämme vuosittain ympäristötavoitteet ja seurantatavat. Kyseeseen tulevat mittaukset ovat riittävän yksinkertaisia ja auttavat tavoitteisiin pääsemistä.

Teknisiä kysymyksiä?
Kaipaatko tarkempia tietoja?