EPS AC-järjestelmät

Elconin EPS (Elcon Power Systems) AC-järjestelmiä käytetään teollisuudessa, voimalaitoksissa, sairaaloissa, lentokentillä, pintakäsittelylaitoksissa ja sähkön jakelussa, mutta myös raideliikenteessä, ICT:ssä ja teleliikenteessä varmistamaan tärkeiden laitteiden toimintaa esimerkiksi sähkökatkojen tai huoltotöiden aikana.

EPS AC-järjestelmien tärkeimpiä ominaisuuksia:

 • Modulaarisuus
 • Hakkuritekniikkaa käyttävät tasasuuntaajamoduulit
 • Korkea tehotiheys
 • Kaksoistulot (sekä AC että DC) laajalla AC tuloalueella
 • Vaihtoaika tulojen välillä 0 ms
 • Twin Sine Innovation TSI-tekniikka korvaa staattisen kytkimen uudella tekniikalla, jossa jokainen moduuli sisältää energian kaksoismuunnoksen
 • Korkea hyötysuhde
 • "Hot Swap" -ominaisuus, eli moduulit voidaan vaihtaa katkaisematta sähköjä järjestelmästä


Yksinkertaisimmillaan modulaarisen EPS AC-järjestelmät
koostuvat pääkomponenteista: 

 • Valvontayksikkö
 • Invertterimoduulit
 • Kuormasulakkeet

Energia kulkee aina invertterimoduuli läpi, jolloin ulostulo on suodatettua puhdasta siniaaltoa. Mahdolliset häiriöt syöttävässä verkossa suodattuu pois kriittiseltä AC-kuormalta.

Invertterimoduulissa on kaksi tuloa DC ja AC. Invertterimoduulissa käytetyn CE+T:n kehittämän TSI (Twin Sine Innovation) tekniikan ansioista vaihtoaika tulojen välillä on 0 ms. 


Perinteisessä UPS-järjestelmässä koko järjestelmä voi lamaantua staattisen kytkimen vioittuessa. EPS AC-järjestelmässä staattista kytkintä ei tarvita, koska AC-virta kulkee jokaisen invertterimoduuli läpi. Jos yksi moduuli vioittuu, energia kulkee muiden modulien läpi ja koko järjestelmä pysyy toiminnassa. Viottunut moduuli voidaan vaihtaa järjestelmää sammuttamatta "hot swap" -ominaisuudesta johtuen.

AC-järjestelmä voidaan ohittaa manuaalisella ohituskytkimellä esimerkiksi huollon ajaksi. Vaihto invertterisyötöltä verkkosyöttöön tapahtuu katkeamattomasti.

Modulaarisen EPS AC-järjestelmän rakenne

Akkuvarmennetun EPS AC-järjestelmän rakenne manuaalisella ohituksella