Julen 2018 (20.12.2018)

Vi vill tacka ålla våra kunder och samarbetspartner för ett gott och konstruktivt samarbete och önskar alla en God Jul och ett Framgångsrikt Nytt År.

Vårt kontor och tillverkning är stängt 22.12.2018 - 1.1.2018.

Elcon logistik (10.10.2018)

Denna beskrivning finns även på engelska på den engelskspråkiga hemsidan.

Elcon flyttade (17.9.2018)

Elcon flyttade till större utrymmen i Åbo. De nya utrymmena finns nära Åbo centrum på Runsalavägen 11. Verksamheten inleddes i de nya utrymmena 17.9.2018.