Idrifttagningsservice

När Elcon utför idrifttagningen av batterisäkrade AC- och DC-strömförsörjningssystem kan vi garantera deras funktionssäkerhet på kort och lång sikt. Detta sker mot ett offererat fast pris. Rese- och inkvarteringskostnader faktureras enligt specifikationer.

Därtill förlänger vi garantitiden från två år till tre år då Elcon har utfört idrifttagningen.