Wärtsilä Finland Oy ‒ Tornio Manga LNG-terminal

Manga LNG:s terminal i Torneå är den största importterminalen för flytande naturgas (LNG) i Norden. Till detta exceptionella projektet 
levererade Elcon batterisäkrade strömförsörjningssystem för att trygga oavbruten strömförsörjning för terminalens kritiska elsystem.

VEO Oy – Transformator- och elstationer

Elcon har levererat batterisäkrade strömförsörjningssystem för flera av VEO:s transformatorstations utvidgningar samt elstationer i Finland, Sverige och Norge.

Lempäälän Energia, LEMENE-projektet – ett självförsörjande, intelligent energisystem

Elcon levererade batterisäkrade strömförsörjningssystem för elstationer i Lempäälän Energias LEMENE-projekt, ett intelligent och 
självförsörjande energisystem. LEMENE-projektet stöds av Arbets- och näringsministeriet i Finland.

Fingrid och Elering – gränsöverskridande elanslutning EstLink 2

Elcon levererade batterisäkrade strömförsörjningssystemen för Fingrids andra liksströmsförbindelse mellan Finland och Estland.