Batterier och tillbehör

I Elcons sortiment ingår konkurrenskraftiga, högkvalitativa batterier till bl.a. industrin, eldistribution och datasystem samt UPS-enheter. Vid behov erbjuder vi även behovskartläggningar, dimensioneringar och installationer. Elcon ser också till att de använda batterierna förs till återanvändning.


- Slutna blybatterier

- Öppna blybatterier

- Litium-jon-batterier

- NiCd-batterier.

Slutna blybatterier

Elcons sortiment omfattar slutna blybatterier över ett brett kapacitetsområde från olika tillverkare. Batterierna kan installeras i strömförsörjningssystemets kabinett, i separata batterikabinett eller på batteriställningar. Batterierna används bland annat inom industrin, eldistributionen och kraftverk samt i automations- och telecomsystem. I Elcons sortiment ingår både AGM- och gelbatterier.

Öppna blybatterier

Elcons sortiment omfattar öppna batterier för industrins och datatrafikens behov. Ett omfattande sortiment av olika tillverkare, t.ex. OPzS öppna rörplattebatterier från 50 Ah uppåt. Batterier av typen OPzS och OGi är lämpliga för elförsörjning av tillämpningar inom datatrafik, av nödbelysnings- och larmsystem samt kontrollanordningar och automation på kraftverk och elstationer, järnvägar, flygplatser osv. De kan också användas i tillämpningar med solceller. Rätt använda har de en beräknad livslängd på minst 20 år.

Nickel-kadmiumbatterier

Rätt använda har NiCd-batterierna en livslängd på över 20 år. Batteriet har en stor förmåga att ge ström och förmår temporärt ge avsevärt höga strömpulser, eftersom dess interna resistans är låg. Batteriet kan användas inom ett brett temperaturområde och ger ström väl även vid minusgrader, eftersom elektrolyten endast tjänstgör som strömförare och inte deltar i reaktionen. Batteriet tål även höga temperaturer bättre än blybatterier utan att livslängden blir lidande.

Litium-jon-batterier

I jämförelse med till exempel blybatterier har litium-jon-batterierna fördel av sin höga energitäthet och låga förmåga att urladdas av sig själv.


Litium-jon-batterierna behöver i allmänhet alltid ett batteriövervakningssystem (BMS). Systemet har som uppgift att övervaka spänningen och temperaturen i cellerna i batteribanken samt att utjämna cellernas laddning.