Eldistributions- och lågspänningskomponenter

Elcon importerar och säljer högkvalitativa eldistributionskomponenter av OEZ tillverkade i Tjeckien och andra Europeiska länder. Företaget har utvecklat och tillverkat sin produktportfolio i över 75 år. Sedan 2007 är OEZ en del av Siemens Group.


OEZ produkter är konstruerade för att skydda lågspänningselkretsar och installationer. Bland företagets produkter finns dvärgbrytare eller automatsäkring (MCB miniature circuit breakers), jordfelsbrytare, ljusbågsvakter, överspänningsskydd, strömbrytare och andra apparater.


http://www.oez.com/


Elcon importerar och säljer Accuenergys (Kanada) effect- och energimätprodukter.


Accuenergy är ledande tillverkare av effekt- och energimätprodukter och har specialiserat sig på forskning, utveckling, tillverkning och leverans av högklassiga, innovativa, noggranna och kostnadseffektiva lösningar enligt principen för kontinuerlig förbättring.


Till sortimentet hör bland annat en- och trefas-multifunktioneffektmätare, multicircuit-mätare, DC-effektmätare, Halleffekt-sensorer samt datainsamlingsprogram.