Tillståndsuppföljning och -övervakning

Elcon utför tillståndsuppföljning och övervakning av de batterisäkrade AC- och DC- strömförsörjningssystemen på distans. Detta leder till mycket kortare driftavbrott vid ett eventuellt fel i systemet. Genom preventiv planering av servicearbeten minimeras risken för driftavbrott. Målet är att utföra all service under planerade driftavbrott.


Tillståndsuppföljning och övervakningsservice erbjuds mot en månadsavgift.