Akustot energiahuippujen tasaamiseen ja kriittisten toimintojen varmentamiseen

Isoja akustoja kannattaa hyödyntää erityisesti niissä kohteissa, joissa on suuria kulutuspiikkejä tai vaaditaan pitkiä varakäyntiaikoja. Elconin akustoilla voidaan varmentaa mm. tehtaiden ohjausjärjestelmät useiden tuntien tai jopa vuorokauden ajaksi ja näin varmistaa laitoksen katkeamaton toiminta.

 

 

Akustot vievät askeleen lähemmäksi omavaraisuutta

 

Energian hinnan kallistuminen, epävakaa maailmantilanne ja ympäristöystävällisen ajattelun vahvistuminen ovat kasvattaneet sähköenergian omavaraisuuteen liittyvää kiinnostusta valtavasti. Omavaraisuus koetaan nyt tärkeänä ja mielenkiintoisena asiana kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

 

Tästä hyvänä esimerkkinä on mm. Response-hanke , jossa pilotoidaan energiapositiivisten kortteleiden ja alueiden rakentamista. Elconilta hankkeessa on mukana akustot, jotka on liitetty DC-mikroverkkoon (DC Microgrid). Tähän useamman kiinteistön väliseen korkeajännitetasasähköverkkoon liitetään uusiutuvan energian varastointiin käytettävät DC-akustot. Varastoitua energiaa voidaan jakaa eteenpäin DC-mikroverkkoon liitettyjen kiinteistöjen välillä ilman ylimääräisiä konversioita.  

 

—DC-akustot sopivat hyvin uusiutuvan energian, kuten esim. aurinkoenergian varastointiin, tai ne voivat olla osa isompaa energian varastoinnin kokonaisuutta.  Vihreän siirtymän kiihtymisen myötä akustojen tarve tulee todennäköisesti kasvamaan, sanoo Elconin suunnittelupäällikkö Juha Raukola.

 

Uusiutuvan energian varastointi auttaa tasaamaan kulutuspiikkejä ja pienentämään energialaskua, kun energian tarve on suuri. Varastossa olevalla energialla voidaan optimoida myös edullisimman sähkön käyttöä. Sähkön hinnan tai oman kulutuksen ollessa korkealla, säästöä syntyy omien energiavarastojen käytön kautta. 

 

 

Katkeamatonta sähkönsyöttöä kriittisiin toimintoihin

 

Elconin akut sopivat erityisesti teollisuuden, sähkönjakelun ja tietoliikenteen sähköjärjestelmien varmistamiseen sekä UPSeihin. Elcon on toimittanut varmennusjärjestelmiä myös kriittisiin yhteiskunnan teknistä infrastruktuuria ylläpitäviin toimintoihin.

 

—Yhteiskunnassa on tiettyjä kohteita, joiden katkeamaton toiminta on välttämätöntä. Olemme ylpeitä siitä, että laitteistomme täyttävät korkean vaatimustason kriteerit ja saamme olla osana yhteiskuntamme turvallisuutta lisäävää toimintaa.

 

 

Akku tulee valita käyttötarkoituksen mukaan

 

Akkuteknologia kehittyy nopeasti, mutta perinteiset lyijyakut pitävät markkinoilla edelleen pintansa. Litium-akkujen suosio on kasvussa niiden erinomaisen lataus- ja purkuominaisuuksien takia. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, kun akkua ladataan ja puretaan useasti esim. päivittäin. Lyijyakut ovat puolestaan hyvin soveltuvia kohteissa, joissa tarvitaan varakäyntiä harvemmin, mutta pidempiä varakäyntiaikoja. Lisäksi ne kilpailevat suosiostaan hintansa puolesta.

 

Litium-tekniikkaan perustuvia akkuja on hyvin monenlaisia. Esimerkiksi Response-hankkeessa käytettyjen Litiumrautafosfaatti-akkujen elinikä on yli 15 vuotta, joka on huomattavasti pidempi kuin Litium-ion akuilla.

 

—Sopivinta ratkaisua valitessa kannattaa aina pohtia tarkasti akkujen käyttötarkoitus. Lähtötilanteessa edullisempi tuote ei välttämättä tule loppujen lopuksi halvemmaksi, jos akusto ei täytä käyttövaatimuksia. Esimerkiksi kuumaan ilmastoon ei kannata viedä lyijyakkuja, vaan mieluummin paremmin kuumuutta sietäviä nikkeli-kadmium-akkuja.

 

 

Suomalaista osaamista myös vetytalouden kehittämiseen

 

Suomen valtioneuvosto tiedotti 22.6.2022, että Suomeen perustetaan kansallinen vetyverkko. Päätökseen vetyverkon rakentamisesta vaikuttivat Suomen ja EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, energiahintojen nousu ja venäläisestä fossiilisesta energiasta luopuminen. Taustalla on kuitenkin muitakin syitä – Suomen hallitus näkee vetytaloudessa suurta potentiaalia ja väläyttelee tiedotteessaan, että Suomella voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli niin vedyn tuottajana kuin vientimaanakin.

 

Elconille tämä ei ole yllätys, vaan vetyteknologiaa varten on jo mietitty valmiiksi ratkaisuja.

—Olemme ottaneet tämän huomioon myös omissa tuotteissamme. Meillä on tekninen valmius lisätä polttokennot osaksi sähkönsyötön varmennusta EPS-järjestelmässä . Uusiutuvan energian avulla tuotettu vety on täysin puhdasta ja polttokennojen avulla siitä voidaan tuottaa sähkö- tai lämpöenergiaa. Korvaamalla esimerkiksi dieselgeneraattori polttokennoilla, saadaan päästöjä vähennettyä huomattavasti.Kiinnostaako uusiutuvan energian varastointi ja DC-akustot? Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

 

Rainer Nurkkala, myyntijohtaja                 

+358 44 538 6003           

rainer.nurkkala(at)elcon.fi

 

Janne Nurmi, myyntipäällikkö                    

+358 45 230 5070           

janne.nurmi(at)elcon.fi

 

Juha Raukola, suunnittelupäällikkö          

+358 45 122 5628           

juha.raukola(at)elcon.fi