EPS-järjestelmät ja EED-keskukset

- Ratkaisut AC- ja DC-tehon

varmennukseen ja jakeluun

 

EPS-järjestelmät

 

Elconin EPS (Elcon Power Systems) järjestelmiä käytetään erilaisissa toimintaympäristöissä varmentamaan tärkeiden laitteiden toimintaa sähkökatkon tai esimerkiksi huoltokatkon aikana.

Modulaarinen rakenne

Tehonsyöttöjärjestelmien EPS (Elcon Power Systems) pääkomponentit – tasasuuntaajat, akustot, konvertterit ja invertterit – on sijoitettu järjestelmäkaappiin ja niitä valvotaan ja ohjataan valvontayksikön kautta. 

Modulaarisuus mahdollistaa järjestelmäkokoonpanon räätälöinnin juuri asiakkaan vaatimusten ja odotusten mukaiseksi sekä antaa mahdollisuuden järjestelmän laajentamiselle tulevaisuudessa.

 

Yhtiön oma suunnittelu, tuotekehitys, hankinta ja valmistus mahdollistavat joustavuuden sekä lyhyet läpimeno- ja toimitusajat.

EPS-järjestelmäkokonaisuudet suunnitellaan valituista ja parhaista komponenteista ja valmistetaan Suomessa.

 

EPS-järjestelmät on jaoteltu neljään kokonaisuuteen: 

 • DC-järjestelmät
 • AC-järjestelmät
 • Hybridi-järjestelmät
 • DC/DC-järjestelmät

 

EED-keskukset

 

Elconin EED (Elcon Energy Distribution) -keskukset sopivat mihin tahansa pienjännite-energian jakeluun vaativissa teollisuus- ja sähkönjakelusovelluksissa kuten sähköasemien energianjakelussa.

EED-keskuksia voidaan käyttää sekä AC- että DC-energian jakelussa.

Keskusten rakenteena voidaan käyttää vakiintunutta kotelo- tai kennokeskusrakennetta tai rivikaappijärjestelmää.

 

 

 

 

 

Sovellukset

Varmennusta tarvitaan voimalaitoksissa, sähköasemilla ja liikenteessä esimerkiksi metroasemilla ja lentokentillä.
Näiden lisäksi datakeskuksissa, teollisuudessa, meriteollisuudessa ja uusituvan energian varastoinnissa. 


EPS-järjestelmiä käytetään myös yhteiskunnan kriittisten toimintojen varmennuksessa, kuten sairaaloissa. Lisäksi esimerkiksi kauppakeskuksien toimintoja varmennetaan EPS-järjestelmillä.

Tyypillisiä sähköasemilla käytettäviä EED-keskuksia ovat AC-keskukset, joita ovat esimerkiksi omakäyttökeskus ja kiinteistökeskus, DC-keskukset ja ryhmäkeskukset, kuten kaapelinjakokaapit.

Vaihtosähköjärjestelmä keskittyy sähköaseman vaihtosähkönjakeluun ja sen pääkeskuksena toimii omakäyttökeskus.

 

Jos energiaa pitää siirtää pitkiä matkoja, on yleistä käyttää nousukeskusta lähellä suuria kulutuskohteita, kuten kiinteistökeskusta.

 

Sähköasemilla tasasähköjärjestelmällä on tärkeä rooli niiden turvallisuuden ja toimintavarmuuden kannalta.

 

Sitä syötetään omakäyttökeskuksesta tasasuuntaajan välityksellä ja se on myös akkuvarmennettu.

 

Normaalissa käytössä tasasuuntaaja syöttää aseman tasasähköä ja varaa järjestelmän akustot varakäyntiä varten.

 

 

 

Miksi valitsisit juuri Elcon Solutionsin EPS-järjestelmän tai EED-sähkökeskuksen?

 

 • Asiakas saa samasta paikasta yhdeltä toimittajalta sekä
  EED-sähkökeskukset että DC-varaajat ja akustot eli
  EPS-järjestelmät.
 • EED-sähkökeskuksissa on monipuoliset rakenneominaisuudet ja joustavasti valittavissa olevat komponenttivaihtoehdot.
 • EPS-järjestelmät voidaan integroida keskusrakenteeseen.
 • Hyvä asennettavuus työmaalla huomioidaan jo suunnitteluvaiheessa ja tehdastestauksessa.
 • Elconin EPS-järjestelmät ja EED-keskukset valmistetaan Suomessa.

 

 


Lataa Elcon tehonsyöttöjärjestelmien esite:


Lataa esite >>