Franklin Electric

- Laitteet Sähköverkon Valvontaan

AccuEnergy
Celltron Advantage Optimizer 3

INCON® Optimizer3 -katkaisijan valvoja tarjoaa edistyneen automaattisen raportoinnin kaikista kriittisistä katkaisijoiden diagnostiikkatiedoista parhaan käyttöajan varmistamiseksi ja ennakoivan huollon helpottamiseksi.

 

INCON Optimizer 3 on ihanteellinen suurjännite-, maasta eristetyssä tai maadoitetussa säiliössä oleville katkaisijoille, öljy-, tyhjiö- tai kaasukatkaisijoille.

Valvonta- ja hälytystiedot ovat saatavilla helposti verkkopohjaisen käyttöliittymän kautta.

1250-LTC on suunniteltu erityisesti muuntajan käämikytkimen valvontaan. Sen laitteisto on sama kuin 1250B:ssä, ja siihen on lisätty galvaanisesti erotettu syöttö, sarjaportti ja reletulot, jotka tarjoavat parannetun analyysin käämikytkimen tilasta.

1250B on monipuolinen ohjelmoitava käämikytkimenvalvonta. Sen pääasiallinen sovellus on muuntajan käämikytkimen tilan seuranta. Lisäsi epälineaarisen muuntotaulukkon avulla voidaan muuntaa epälineaarinen kiertoliike lineaariseksi asteikoksi lisäsovelluksia varten.

1511-LTC tarjoaa perustason käämikytkimen tilan seurannan käyttämällä liukulangan takaisinkytkentälaitetta. Kun käämikytkin vaihtaa tilaa, liikuteltavissa oleva kontakti poimii liukulangan vastuksen kautta jaetun jännitteen niin, että jokaisella tilalla on oma erityinen jännite.

LineIQ tarjoaa perustason sähkölinjan vikaindikoinnin sekä älykkään etävalvonnan. Perusvikailmaisimet osoittavat vain alkuperäiset (ensisijaiset) viat, mutta tämän lisäksi alykäs valvonta auttaa apuohjelmia eristämään viat ja palauttamaan sähkönsyötön nopeammin tallentamalla reaaliaikaisia ​​tietoja todellisesta jännitteestä, vika-aaltomuodosta, kuormitusprofiilista, linjan tilasta ja kunnosta, ympäristön ja johtimen lämpötilasta sekä toimittamalla aikaleimattuja tapahtumien tallenteita.

INCON katkaisijoiden valvonta

 

INCON Optimizer 3

INCON® Optimizer3 -katkaisijan valvoja tarjoaa edistyneen automaattisen raportoinnin kaikista kriittisistä katkaisijoiden diagnostiikkatiedoista parhaan käyttöajan varmistamiseksi ja ennakoivan huollon helpottamiseksi.

 

INCON Optimizer 3 on ihanteellinen suurjännite-, maasta eristetyssä tai maadoitetussa säiliössä oleville katkaisijoille, öljy-, tyhjiö- tai kaasukatkaisijoille

Pidennä katkaisijoiden käyttöikää

Varhainen ongelmien havaitseminen ja automaattinen järjestelmän suorituskyvyn arviointi parantavat sähkökäyttöisten järjestelmien tehokkuutta, käyttöikää ja luotettavuutta.

Keskeiset hyödyt

24/7 Reaaliaikainen analyysi

 

Verkkopohjainen ohjelmisto tarjoaa valvontatietoja katkaisijan mekaanisesta ja sähköisestä suorituskyvystä ja tuottaa trendianalyysin, joka ennustaa tulevan huoltopalvelun ajankohdan.

Katkaisijan
toiminta-aikojen analyysi

Katkaisijan laukeamiseen kuluvien millisekuntien aikana Optimizer3 kerää täyden tietopaketin ajoitustietoja, mukaan lukien avautumis- (laukaisu) aika, vian erotusaika, kaaren kesto ja avaamisen / sulkemisen kestoajat ja nopeudet analysoidaan tuottaakseen automaattisesti katkaisijan kunnon arvioinnin.

Kuntoon perustuva ylläpito ja huolto

Optimizer3:n tuottaman analyysin perusteella voidaan suunnitella huoltoa ja ylläpitotoimia apuohjelmien avulla älykkäästi ja vain tarpeen mukaan - turhaa huoltoajoa rajoittamalla, nopeuttamalla reaktioaikaa ja pienentämällä yleisiä ylläpitokustannuksia.

SF6 Raportointi


Optimizer3 keräämä data auttaa ympäristö- ja muiden viranomaiseten vaatimien pakollisten vaatimustenmukaisuus- raporttien tuottamisessa seuraamalla SF6-kaasuvuotoja ja niihin liittyviä indikaattoreita ja ilmoittamalla automaattisesti hajapäästöistä.

Täysi diagnostiikka katkaisijoille

Optimzer 3 ja sen anturiryhmä tarjoavat kattavan diagnoosiraportin katkaisijan toiminnasta.

Optimizer 3:ssa on laajat liitännät: anturitulot 8 kpl, ajastustulot 5 kpl sekä sisäinen ympäristön lämpötila-anturi ja syöttöjännitemittari.

 

Optimizer 3:n keräämän datan perusteella kunnossapidolla on mahdollisuudet korjata pieni vika,
ennen kuin se aiheuttaa merkittävän ongelman, joka voi vaatia laitteiden vaihtoa tai jopa täydellisen kunnostuksen kalliille tuotteille.

Jännitteen ja virran valvonta

 

Jännite ja virta mitataan reaaliaikaisesti joukolla erittäin tarkkoja, silmukalla toimivia jännite- ja virtamuuntajia. Sovelluksia ovat moottorin virta, aseman akun jännite, lämmittimen virta ja kompressorin käyntiaika.

SF6 kaasujen valvonta

 

SF6-kaasun tiheys-, paine- ja kastepisteanturit ja täyttöpistesovittimet auttavat ympäristö- ja muiden viranomaiseten vaatimien pakollisten vaatimustenmukaisuus- raporttien tuottamisessa seuraamalla SF6-kaasuvuotoja ja niihin liittyviä indikaattoreita ja ilmoittamalla automaattisesti hajapäästöistä.

SF6 kaasujen kosteuden absorboija


SF6-kaasun kosteuden absoiboija pystyy absorboimaan passiivisesti jopa 40 millilitraa vettä SF6-kaasusta, mikä aiheuttaa huomattavia säästöjä verrattuna katkaisijan tavalliseen kosteudenpoistoon. Korroosionkestävä absorboija on helppo kytkeä katkaisijan SF6-kaasuporttiin.

SF6 raportointi


Optimizer 3 valvoo säiliönlämmittimen syöttövirtaa universaalilla tehotilanvalvojan avulla. Jos yksi tai useampi lämmitinelementti vikaantuu, Optimizer 3 antaa lämmitinhälytyksen.

.

Etävalvonta WEB-käyttöliittymällä

WEB käyttöliittymä

Verkkopohjaisen käyttöliittymän avulla on mahdollista muodostaa turvallinen yhteys suoraan Optimizer 3-valvonta- ja hälytystietoihin.

Tiedonsiirto

Mittaustiedot toimitetaan verkkoyhteyden kautta ylläpitoon ja tarvittaville sidosryhmille, joilla on pääsy ja käyttöoikeudet tietoihin.

Asetukset ja määrittely

Asenna ja ohjelmoi etänä, poista ja nollaa hälytykset, asenna laiteohjelmistopäivitykset. Web-liittymän kautta on mahdollista myös tallentaa, ladata ja kopioida kokoonpanoja katkaisijoiden välillä

Raportointi

Katkaisijoiden suorituskykyä ja SF6-kaasun vaatimustenmukaisuusraportteja sääntelyvirastoille voidaan helposti luoda ja viedä CSV-muodossa.

INCON Käämikytkimen valvonta

EDISTYKSELLINEN JA ÄLYKÄS
JAKELUMUUNTAJIEN HALLINTA

INCON® Load Tap Changer (LTC) -asemanvalvontalaitteet välittävät kriittisen sijaintitiedon LTC: n ja LTC-ohjaimen välille, jolloin jakelumuuntajat voivat toimia mahdollisimman tehokkaasti.

 

KESKEISET HYÖDYT

Tasapainota kuormat

Varmista, että muuntajan kuormat ovat tasapainossa.

Säädä jännitettä

Säädä verkkojännitettä ohjaamalla syöttöjännitettä.

Vähennä kuluja

Vähennä kustannuksia tarjoamalla asiakkaalle alhaisin mahdollinen verkkojännite.

INCON 1250 LTC

1250-LTC on suunniteltu erityisesti muuntajan käämikytkimen valvontaan. Sen laitteisto on sama kuin 1250B:ssä, ja siihen on lisätty galvaanisesti erotettu syöttö, sarjaportti ja reletulot, jotka tarjoavat parannetun analyysin käämikytkimen tilasta.

 

Kohokohdat ja Teknologia

Vastaanottaa tahdistuslähettimen (synchro transmitter) signaalin (1292-sarja).

 

Antaa absoluuttisen palautteen asennosta.

 

Näyttää kytkimen asennon ja välittää nämä tiedot analogisten ja sarjaliittimien kautta.

 

Toimii minkä tahansa LTC- tai jännitesäätimen kanssa.

 

Ohjelmisto sisältää "draghand" ominaisuuden, joka ilmoittaa korkeimman ja alimman kytkimen asennon.

 

Ohjelmoitavissa sarjaportin tai etupaneelin kautta.

 

Tarjoaa analogisen lähdön SCADA:lle tai kytkinohjaimelle.

 

Kytkimen asento, poikkeama keskiviivasta.

 

Muutosten lukumäärä  ”ylös tai alas” -hälytys ja kokonaishälytys.

 

Peräkkäisten muutosten määrä yhdessä suunnassa -hälytys.

 

"Epävakaa signaali" ja signaali puuttuu -hälytykset.

 

Vaihtokytkimen releen kuittaus.

 

Päivien lukumäärä neutraalin läpäisemisestä -hälytys.

 

INCON 1250B

1250-LTC on suunniteltu erityisesti muuntajan käämikytkimen valvontaan. Sen laitteisto on sama kuin 1250B:ssä, ja siihen on lisätty galvaanisesti erotettu syöttö, sarjaportti ja reletulot, jotka tarjoavat parannetun analyysin käämikytkimen tilasta.

 

Kohokohdat ja Teknologia

Vastaanottaa tahdistuslähettimen (synchro transmitter) signaalin (1292-sarja).

 

Antaa absoluuttisen palautteen asennosta.

 

Näyttää kytkimen asennon ja välittää nämä tiedot analogisten ja sarjaliittimien kautta.

 

Toimii minkä tahansa LTC- tai jännitesäätimen kanssa.

 

Ohjelmisto sisältää "draghand" ominaisuuden, joka ilmoittaa korkeimman ja alimman kytkimen asennon.

 

Ohjelmoitavissa sarjaportin tai etupaneelin kautta.

 

Tarjoaa analogisen lähdön SCADA:lle tai kytkinohjaimelle.

 

INCON 1511 LTC

1511-LTC tarjoaa perustason käämikytkimen tilan seurannan käyttämällä liukulangan takaisinkytkentälaitetta. Kun käämikytkin vaihtaa tilaa, liikuteltavissa oleva kontakti poimii liukulangan vastuksen kautta jaetun jännitteen niin, että jokaisella tilalla on oma erityinen jännite.

 

Kohokohdat ja Teknologia

Vastaanottaa signaalin resistiiviseltä rumpukytkimeltä tai “Slidewire” -lähettimeltä, 60 ohmia min. kokonaisreistanssi.

 

Antaa luotettavamman lähettimen lukeman suodattamalla signaalia ohjelmallisesti ja käyttämällä voimakkaampaa 24 V signaalia.

 

Valinnainen RS-232-portti.

 

Valinnaiset ylä- / alaraja-releet toimivat ohjelmoitavina koskettimina (drag-hand).

 

Lähtöliitäntä PLC:lle, SCADA RTU:lle ja sähköasematietokoneille.

 

 

Mallien vertailu

LTC valvoja: 1250B 1250-LTC 1511-LTC
Sovellukset: Muuntajan käämikytkimen asento, Vesivoimalan padon portin asento, veden pinnan taso ylä- ja ala-altaalla, muuntajat ja pyörivät sähkökoneet Muuntajan käämikytkimen asento, Käämikytkimen asentotiedojen keräys Muuntajan käämikytkimen asento
Anturin tyyppi: Synchro (1292) Synchro (1292) Vastuskytkin (slidewire)
Tulosignaali: 0...90 Vac, 50/60 Hz 0...90 Vac, 50/60 Hz 0...24 Vdc

Gridsense

Sähkölinjan valvonta

 

Gridsense Line IQ

LineIQ tarjoaa perustason sähkölinjan vikaindikoinnin sekä älykkään etävalvonnan. Perusvikailmaisimet osoittavat vain alkuperäiset (ensisijaiset) viat, mutta tämän lisäksi alykäs valvonta auttaa apuohjelmia eristämään viat ja palauttamaan sähkönsyötön nopeammin tallentamalla reaaliaikaisia ​​tietoja todellisesta jännitteestä, vika-aaltomuodosta, kuormitusprofiilista, linjan tilasta ja kunnosta, ympäristön ja johtimen lämpötilasta sekä toimittamalla aikaleimattuja tapahtumien tallenteita.

 

ALAN JOUSTAVIN JA TULEVAISUUTEEN VALMIS LINJAVALVONTARATKAISU

Kehittynyt jakelu- ja alisiirtolinjan valvonta. Tunnista viat nopeasti, suojaa ylikuormitukselta ja valvo älykkäästi linjoja 5...138 kV.

 

 

KESKEISET HYÖDYT

Nouda dataa paikallisesti tai etänä

 GridSense Local Linkillä on mahdollista muodostaa langaton yhteys kannettavaa tietokoneeseen. Sen kantama on enintään 50 m. LineIQ-tietoliikenneyhdyskäytävä mahdollistaa langattoman etäyhteyden eri verkkovaihtoehtojen kautta, mukaan lukien mobiili, Ethernet, verkkoradio, Wi-Fi ja paljon muuta.

Maksimoi verkon tehokkuus

 

Tarkkaile kriittisiä jakelulinjoja
(5 kV-138 kV) ilman kuormarajoituksia 1...25000 A virralla 24/7. Käytä yhtä radiota jopa 15 yksikköön yhdessä paikassa ja minimoi sähköasemien sovellusten kustannukset. Kaksoisporttiviestintä tukee useita radioita, mikä helpottaa ohjausta.

Tiedot yhdellä klikkauksella

Yhdellä klikkauksella pääsy tietoihin Grid InSite™ -ohjelmiston avulla. Tarkastele reaaliaikaisia, käytännöllisiä tietoja sähköverkosta intuitiivisilla, graafisilla näytöillä ja tallennettavilla tiedostoilla graafisessa tai taulukkomuodossa. Ei tarvita uutta infrastruktuuria; tarvitset vain Internet-yhteyden ja Internet-laitteen.

Edullinen ja luotettava

Järjestelmän sydämessä on innovatiivinen anturi, joka ei tarvitse erillistä tehonsyöttöä. Se voidaan helposti asentaa jännitteisiin johtoihin tavallisella eristyssauvalla. Vaikka useimmat linjaseurantaratkaisut käyttävät epätarkkaa induktiivista kelaa virran mittaamiseen, LineIQ käyttää erittäin tarkkaa virtamuunninta, joka sallii etäisyyden vikalaskelmiin.

.

.

.

Varmista sähköverkon toiminta!

Ota yhteyttä meihin

ja kysy lisää.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, soittamalla tai sähköpostilla, niin vastaamme mahdollisimman pian.