• 24.01.2024
  Tervetuloa Sähkömessuille osastollemme D-106!

  Elcon Solutions ja Polarinst ovat mukana Jyväskylän sähköalan messuilla myös tänä vuonna! Tapahtuma pidetään helmikuun alussa, 7.-9.2.2024.

   

  Paikan päällä esittelemme muun muassa aurinkosähköjärjestelmäämme liitettävää akustoa ja muita tuotteitamme - lue lisää uutissivultamme tai klikkaamalla otsikkoa!

   

   

  Lue lisää
 • 24.01.2024
  Tervetuloa Sähkömessuille osastollemme D-106!

  Elcon Solutions ja Polarinst ovat mukana Jyväskylän sähköalan messuilla myös tänä vuonna! Tapahtuma pidetään helmikuun alussa, 7.-9.2.2024.

   

  Paikan päällä esittelemme muun muassa aurinkosähköjärjestelmäämme liitettävää akustoa ja muita tuotteitamme - lue lisää uutissivultamme tai klikkaamalla otsikkoa!

   

   

  Lue lisää
 • 19.12.2023
  Aurinkosähköä keräävät akustot turvaavat sähkönkäytön myös katkosten aikana

  Elcon Solutionsin tuotevalikoimasta löytyy aurinkosähköä keräävät akustot, jotka on suunniteltu erityisesti teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin. Yritys asensi vastaavanlaisen akuston oman tehtaansa käyttöön marraskuussa 2023.

   

  —Olemme asentaneet tänä vuonna tehtaaseemme 60 kWp aurinkosähköjärjestelmän. Tuotamme oman tehtaamme katolta aurinkoenergiaa 55 MWh vuoden aikana, ja tätä varten meillä on nyt käytössä 50 kWh suuruinen akkuvarasto, kertoo Rainer Nurkkala Elcon Solutionsilta.

   

  Lue lisää
 • 28.11.2023
  5 kysymystä ilmastoteosta: Aurinkosähköjärjestelmillä hiilineutraaliuteen

  (Tämä artikkeli on Turun kaupungin tuottama ja se on julkaistu alun perin Turun kaupungin verkkosivustolla)


  Uusiutuvan energian edistäjä Elcon Solutions keskittyy toiminnassaan aurinkosähköön ja energian varastointiin. Akkuteknologiaa kehittämällä ja myymällä yritys mahdollistaa energiamurrosta eri toimialoille. Suomessa suunnitellut ja valmistetut tuotteet ovat osaltaan mukana hiilipäästöjen vähentämisessä ja energianjakelun turvaamisessa.

   

   

  Ilmastoteko pähkinänkuoressa

   

  Elcon Solutions

   

  • Suunnittelee, valmistaa ja kehittää akkuvarmennettuja järjestelmiä ja aurinkosähköteknologiaa.
  • Tekee yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa parhaiden käytäntöjen ja prosessien kehittämiseksi.
  • On investoinut myös omassa toiminnassaan aurinkoenergiaan toimitilojen osalta.

   

  Seuraaviin kysymyksiin vastasi Elcon Solutions myyntijohtaja Rainer Nurkkala.

   

   

  Lue lisää
 • 13.06.2023
  Aurinkosähköjärjestelmä tehtaalle jo tänä syksynä?

  Onko yrityksellänne ollut suunnitelmissa hankkia aurinkosähköjärjestelmä, joka tuottaa ison osan tuotantokoneiden ja ilmastoinnin sähkönkulutuksesta?

   

  Mikäli näin on, nyt kannattaa toimia!

   

   

  Lue lisää
 • 26.04.2023
  Elcon ja Polarinst toimittivat pääsähköistyskeskukset BFB-leijupetikattiloille Suomeen ja Tšekkeihin

  Elcon Solutions ja Polarinst toimittivat keväällä 2022 DC- ja AC-keskuksia BFB-leijupetikattiloille Suomeen Tampereelle ja Tšekkeihin Přerovin kaupunkiin. Molemmissa projekteissa suunnittelun hoiti Elcon Solutions ja asennuksen sekä asennuksen tuen hoiti Polarinst. Yhteensä projekteissa oli mukana 25 henkilöä.

   

  DC-varaajajärjestelmä 1200 Ah kokoisella akustolla

  Tampereen projektissa Elconin ja Polarinstin työnä oli suunnitella ja asentaa 1200 Ah varaajajärjestelmä ympäristöystävälliseen CFB-kattilalaitokseen, joka on yhdistetty kaukolämmön- ja sähköntuotantoon. Keskuksessa käytettiin kotimaisen valmistajan kennokeskusrakennetta, joka sisälsi 18 kenttää. Asiakkaan pääkeskukseen asennettiin kaksi erillistä DC-järjestelmää, joihin oli liitetty mukaan akustot, jotka turvaavat sähkönsyötön ja sitä kautta kattiloiden toiminnan myös mahdollisissa häiriötilanteissa redundanttisesti. Kaikkiaan projektin toteutuminen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon kesti 10 kuukautta. Projektissa työskenteli Elcon Solutionsilta ja Polarinstiltä yhteensä 10 henkilöä.

   

  Neljänkymmenen kentän AC-järjestelmän toimitus Keski-Eurooppaan

  Tšekin Přeroviin toimitetuissa 1600 A:n pääkeskuksissa oli yhteensä 40 kenttää ja kahdennettu UPS-laitteisto. Keskuskusten runkorakenteena käytettiin Rittalin kennokeskussarjaa ja sähkökomponentteina pääosin Elcon Solutionsin maahantuomia OEZ:n tuotteita. Loppuasiakkaalla oli erittäin korkeat laatuvaatimukset käytettävien komponenttien osalta.

   

  Käytettävissä oli rajoitettu tila, joka vaati sähköpääkeskuksen tarkkaa suunnittelua. Isojen kaapeleiden reititys ja sisääntulot piti mitoittaa niin, ettei kaapiston koko muodostunut liian suureksi. Haastavassa projektissa hyödynnettiin Elconin ja Polarinstin koko 25 henkilön ammattilaisryhmän laaja-alaista komponenttituntemusta, automaatio-osaamista sekä kokemusta suunnittelusta ja asennuksesta. 

   

  —Hyödynsimme suunnittelussa avoimen kaappirakenteen ominaisuuksia ja saimme tämän avulla säilytettyä kaapiston koon pienenä. Mitoitusta mietimme monesta eri näkökulmasta ja komponenttien valinta tehtiin huolellisesti. Tässä projektissa kokemus ja asiantuntijuus nousivat kyllä suureen rooliin, kertoo suunnitteluinsinööri Jukka Kitunen Elcon Solutionsilta.

   

  Jatkuva ja saatavilla oleva asennustuki oli tärkeässä roolissa

  Elcon Solutions ja Polarinst hyödyntävät erikoisosaamistaan ja tekevät tiivistä yhteistyötä projektitoimituksissa. Yrityksen henkilökunta matkustaa eri puolilla maailmaa tekemässä sekä asennuksia että käyttöönottoprojekteja.

   

  Ulkomailla tehtävissä projekteissa huolehditaan jo hyvissä ajoin, että asiakas saa vaaditut sertifikaatit ajallaan. Esimerkiksi Keski-Euroopassa yleisellä tasolla olevien sertifikaattien lisäksi vaaditaan projektikohtaisia ja keskuskohtaisia sertifikaatteja. Keski-Euroopan projekteissa tyypillistä on myös tarkka ja kireä aikataulutus, joka edellyttää yhteistyökumppanilta asennusvaiheessa jatkuvaa saatavilla olevaa tukea.

   

  —Asiakkaan kannalta yksi olennaisin asia on jatkuva yhteys asennuksen aikana. Seurasimme asennusta koko ajan Suomesta käsin, ja meiltä oli saatavilla asennustukea koko ajan.  Joka toinen päivä pidimme yhteispalaverit, joissa kävimme asennuksen etenemistä.

   

  Yrityksissä ollaan tyytyväisiä molempien projektien lopputulokseen. Vaikka haastaviakin tilanteita oli, niihin löydettiin ratkaisut. Kahden samankaltaisen projektin jälkeen voidaan todeta, että osaaminen kattilalaitosten sähköpääkeskuksen suunnittelusta on Elconilla hyvällä tasolla ja tuoreessa muistissa. 

   

  —Kävimme läpi lukuisia dokumentteja, joiden perusteella teimme suunnittelupiirustukset. Kahden ison projektin toteutuksen jälkeen voimme todeta, että tunnemme tämän tyyppisten kattilalaitosten sähköisen ohjausfilosofian perusteellisesti. Lisäksi asennus- ja käyttöönottovaiheessa löysimme suunnittelun ja komponenttien valintojen kautta useita toimivia tilaa säästäviä ratkaisuja.

  Lue lisää
 • 13.04.2023
  Elcon Solutions ja Polarinst toimittavat laajoja kokonaisuuksia ympäri maailman

  Elcon Solutions Oy ja Polarinst Oy muodostivat konsernin kesäkuussa 2021 ja yritykset muuttivat yhteisiin toimitiloihin marraskuussa 2022. Konsernirakenteen myötä molempien yritysten toimitusvarmuus ja asennuspalveluiden saatavuus on saatu erinomaiselle tasolle. Yrityksillä on nyt kapasiteettia tarjota projekteja, jotka vaativat 20–30 henkilön erilaista osaamista ja työpanosta.

   

  — Asiakkaitamme kiinnostaa yhteistyökumppani, jolla on resursseja monipuolisia palveluita sisältävien projektien toteuttamiseen. Elconin ja Polarinstin yhteistyön ansioista pystymme takaamaan henkilökunnan osalta toimitusvarmuuden käyttöönottoprojekteissa, asennustöissä ja huoltotöissä sekä tarjoamaan lähes ympärivuorokautista teknistä tukea, toimitusjohtaja Mika Lappalainen sanoo.

   

  Selkeää vastuunjakoa ja teknistä tukea tulevaisuuteen

  Elconin ja Polarinstin yhteistyössä tähdätään siihen, että asiakas saa samalta toimittajalta suunnittelun, tuotteet, asennuksen ja käyttöönoton. 

   

  — Usean eri toimijan kesken koordinoiminen teettää turhaa työtä sekä asiakkaalle että palveluntuottajille. Myös virhemarginaali kasvaa osapuolten määrän kasvaessa. Tästä syystä ”yksi toimittaja – yksi lasku” -periaate on asiakkaille usein se mieluisin ja toimivin vaihtoehto, jolloin töiden ja vastuiden jako on selkeää.  Tätä kokonaisuutta me hiomme koko ajan paremmaksi.

   

  Yhteistyöstä halutaan rakentaa sellaista, että sillä on asiakkaan kannalta hyödyllistä jatkumoa.

   

  —Palvelumme ei pääty käyttöönottoon, vaan se ulottuu huoltoon, ylläpitoon ja säännölliseen yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, jolloin asiakas saa myös tulevaisuudessa parhaan mahdollisen tuen. 

   

  Vakaa ja turvallinen yhteistyökumppani myös pitkällä tähtäimellä

  Yhteistyökumppania valitessa halutaan, että yrityksellä on selkeä visio ja tavoitteet tulevaisuuden suhteen.  Toiminta pitää olla suunnitelmallista ja vakaata, jotta se kestää myös mahdolliset suvantovaiheet. Elconin ja Polarinstin konsernissa kahden yrityksen osaajien resurssin yhdistäminen tasapainottaa molempien yritysten toimintaa.

   

  —Meillä on tällä hetkellä tosi hyvä joukko tekijöitä ja osaamista mm. uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvään suunnitteluun ja toteutukseen. Molempien yritysten tilauskantaa tarkkailemalla ja töitä jakamalla pystymme tasapainottamaan resurssiemme käyttöä niin, että töitä saadaan tehdä tasaiseen tahtiin.

   

  Elcon tekee jatkuvaa tuotekehitystä ja Polarinst tukee toimintoja tekemällä kokoonpanoa ja asennustöitä. Polarinstilla on lisäksi hyvät mahdollisuudet markkinoida Elconin palveluita ison maailmanlaajuisen kontaktiverkoston kautta.

   

  Lue lisää
 • 07.03.2023
  Reissuhommia ja toimistotöitä sopivassa suhteessa

  Eetu Kennin ura alkoi Polarinstilla vuonna 2019, kun hän tuli sinne työharjoitteluun. Valmistuminen sähkö- ja automaatioinsinööriksi oli opinnäytetyötä vailla ja niinpä hän työsti opinnäytetyön valmiiksi työn ohella. Työt maistuivat yrityksessä sen verran hyvin, että hän jäi sille tielle. Tällä hetkellä hän työskentelee Polarinstilla projekti-insinöörinä.

   

  —En ollut sen kummemmin suunnitellut uraani koulun jälkeen. Viihdyin Polarinstillä erinomaisesti ja siksi jäin tänne töihin. Olen aina hakeutunut sellaisiin töihin, mitkä ovat minulle mieleisiä. Tällöin töihin on mukava tulla, eikä arki ole pakkopullaa, Kenni naurahtaa.

   

  Kenni aloitti asentajana, jonka jälkeen työnkuvaan tuli pikkuhiljaa muitakin töitä, joiden myötä osaaminen karttui. Nykyiseen työnkuvaansa Kenni on todella tyytyväinen.

   

  —Tässä työssä on tarpeeksi vaihtelevuutta. Saan tehdä toimistotyötä ja reissuhommia sopivassa suhteessa, lisäksi työ haastaa oikeassa suhteessa niin ettei pääse kyllästymään. Ja tietenkin rento ja hyvä työyhteisö on se, mikä saa viihtymään. Jokainen saa olla oma itsensä, eikä tarvitse miettiä, uskaltaako sanoa jotain vai ei.

   

  Työkomennuksella maailmalla

  —Pääsin ensimmäiselle työkomennukselleni jo kesällä 2019.  Reissu kesti kolme viikkoa ja matkasimme New Yorkiin Atlantin yli laivalla. Reissuhommat ovat mielenkiintoisia, koska siellä oppii aina jotain uutta. Komennuksien kesto vaihtelee kohteesta riippuen viikosta useampaan viikkoon.

   

  Reissuhommissa päivät venyvät 12 h pitkiksi ja paikan päällä töitä tehdään joka päivä. Yleensä reissuun lähtee mukaan kolme työkaveria ja paikan päällä on yleensä asiakkaan edustaja ja paikallisia työntekijöitä. Työreissujen kokonaiskesto vaihtelee projektista riippuen, yleensä paikan päällä ollaan yhdestä viikosta neljään viikkoon.

   

  —Mielenkiintoisin ja ehkä eksoottisin työkohde on ollut Brasiliassa keskellä sademetsää. Tuolloin työmme jaksottui siten, että olimme Brasiliassa kolme viikkoa ja sen jälkeen kotona kolme viikkoa. Tämä projekti kesti kokonaisuudessaan vuoden verran ja mukana oli useampi eri henkilö myös meidän firmastamme.

   

  Yhteistyö Elcon Solutionsin kanssa tuo synergiaetua

  Konsernin muodostavat yritykset Polarinst ja Elcon Solutions tiivistävät yhteistyötä koko ajan ja tämä on Kennin mielestä hieno asia. Yhteisiin tiloihin siirtyneet yritykset voivat nyt hyödyntää osaamista molemmista yrityksistä ja tuottaa asiakkaille laajempia kokonaisuuksia entistäkin paremmin.   

   

  —Tiivistynyt yhteistyö näkyy arjessamme positiivisena asiana ja hoidan jo nyt paljon Elconin projekteja. Työntekijän näkökulmasta yhteistyö on mielestäni pelkästään hyvä asia, joka tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia.

   

   

  Katso avoimet työpaikat

  Lue lisää
 • 18.01.2023
  Varmennamme verkoston älykkäästi ja vastuullisesti – Elcon Solutions Oy

  Olemme mukana Verkostomessuilla 2023 Tampereella osastolla 184 A.


  Tule tutustumaan tuotteisiimme ja palveluihimme!

   

  Valikoimistamme löytyy mm.

   

  ⚡  Järjestelmiä, jotka turvaavat sähkönjakelun kriittisissäkin kohteissa katkojen aikana

  ⚡ Sähkönjakelukeskuksia

  ⚡ Omakäyttökeskuksia

  ⚡ Ratkaisuja uusiutuvan energian varastointiin

  …sekä paljon muuta!

   

  Toimitamme ratkaisujamme voimalaitoksiin, sähkönjakelu -verkkoyhtiöille, raideliikenteeseen, ICT ja dataliikenteeseen sekä erilaisten teollisuusalojen tarpeisiin.

   

   Tutustu yritykseemme verkkosivuillamme ja tule kysymään meiltä lisää!

   

  Ps. Muistithan, että messuille on ilmainen sisäänpääsy! Käy rekisteröitymällä kävijäksi ennakkoon.

  Lue lisää
 • 20.12.2022
  Moderni sähköenergiatekniikka osoittautui hyödylliseksi alavalinnaksi

  Jukka Kitunen toimii Elconilla sähkösuunnittelijana. Hän valmistui diplomi-insinööriksi vuonna 2008 Tampereen teknillisestä yliopistosta pääaineenaan moderni sähköenergiatekniikka.


  —Opintoihimme kuului aurinko- ja tuulienergian lisäksi myös polttokenno- ja vetyteknologiaan liittyviä opintoja. Vuonna 2008 emme tietenkään vielä arvanneet, miten näiden kehitys tulee etenemään, Kitunen kertoo.

   


  Työ, jossa on sopivasti rutiinia ja haasteita


  Kitunen siirtyi Elconin palvelukseen vuonna 2019. Hän on työskennellyt aiemmin noin kymmenen vuoden ajan loistehon kompensointilaitteistojen parissa. Kompensointijärjestelmiä toimitettiin kantaverkon sähköasemille sekä isoihin terästehtaisiin eri puolille maailmaa ja projektit saattoivat venyä pitkiksi. Nykyisessä työssään hän nauttii hyvin hallittavissa olevista projekteista, joissa on selkeä aikataulu. Työporukka ja yritys on sopivan kokoinen: päätöksenteko on sujuvaa ja työporukan tuntee hyvin. Parhaimmillaan arjessa on sopivasti rutiinitöitä, mutta myös haastavampia projekteja.


  —Elconin perusjärjestelmät ovat tulleet minulle hyvin tutuiksi, ja niiden parissa työskentely on vaivatonta. Tuotamme piirikaavioita ja layouteja asiakkaan toiveiden mukaisesti ja toimitamme asiakkaillemme mm. tasasähkönsyöttöjärjestelmiä, inverttereitä ja apusähköjärjestelmien akustoja. Vaikka pääosin töitä tehdään tietokoneella, olen välillä mukana myös tuotannossa ja testauksessa.


  Lyhyempien projektien ja rutiinitöiden lisäksi Elconilla on käynnissä koko ajan myös isompia ja haastavampia töitä, kuten projektit, jossa suunnitellaan ja toimitetaan apusähköjärjestelmiä ja moottorikeskuksia kattilavoimalaitoksiin Suomeen ja Eurooppaan.


  —Kyseessä on mittavan kokoisia, jopa yli 40 rivikaappia sisältäviä toimituksia. Näiden suunnittelussa tarvitaan hyvää käytännön soveltamistaitoa, koska käytettävissä olevat tilat ovat rajalliset. Tämän tyyppiset projektit ovat haastavia, mutta samalla myös mielenkiintoisia.

   


  Aurinkosähkön kerääminen akustoihin kiinnostaa


  Elconin valikoimissa on akustoja, jotka sopivat yhteen aurinkopaneeleista sähköä keräävien järjestelmien kanssa. Nämä kiinnostavat suuren yleisön lisäksi myös asialle vihkiytyneitä asiantuntijoita.


  —Tällä hetkellä itseäni kiinnostaa erityisesti aurinkosähköä keräävien akustojen toiminta ja kehittäminen. Suuri kysyntä on saanut liikkeelle kaikenlaisia toimijoita, mutta kustannustehokkaat, turvalliset, ja toimivat järjestelmät ovat nyt suuren mielenkiinnon kohteena. Näkisin, että Elconilla on kaikki edellytykset olla juuri tässä kehityksessä mukana ja vastata kysyntään.
  Elcon olikin yhtenä toimittajana mukana laajamittaisessa Response-hankkeessa, joka liittyi nimenomaan omavaraiseen energiantuotantoon.


  —Response-hanke on erittäin mielenkiintoinen projekti, ja siinä oli hienoa olla mukana. Tämän tyyppisille hankkeille voisi hyvin olla jotain jatkoa.

   


  Työmatkapyöräilyä ”insinöörimäisellä twistillä”


  Kitusen osalta energian säästäminen näkyy konkreettisesti myös omassa elämässä. Hän säästää auton polttoainekustannukset, kun n. 5 km mittainen työmatka taittuu vuodenajasta riippumatta kätevästi polkupyörällä. Ja eihän insinööri olisi insinööri, jos työ ei sekoittuisi jotenkin myös vapaa-aikaan.


  —Olen harrastanut pyöräilyä aktiivisesti jo pitkään ja harrastus ulottuu varsinaisen pyöräilyn lisäksi myös polkupyörien kasaamiseen. Polkupyörän huoltaminen onnistuu parhaiten itse opetellen ja tekemällä. Olen tehnyt itselleni myös sähköpyörän, johon olen hankkinut sähköosat erikseen.

   

   

   

  Kysy lisää uusiutuvasta energiasta. Ota yhteyttä myyntiimme!

   

  Rainer Nurkkala
  Myyntijohtaja
  rainer.nurkkala(at)elcon.fi
   +358 44 538 6003

   

  Janne Nurmi
  Myyntipäällikkö
  janne.nurmi(at)elcon.fi
   +358 45 230 5070

  Lue lisää
 • 12.12.2022
  Elcon varmistaa raideliikenteen toimivuuden haastavissakin olosuhteissa

  Energel Oy on vantaalainen, pian 30 vuotta täyttävä keski- ja suurjännitekojeiden sekä elektroniikka- ja automaatiokomponenttien maahantuoja. Yritys on osa norjalaista konsernia, jossa työskentelee yhteensä 150 ammattilaista.

   

  Elconin ja Energelin ensimmäinen yhteinen projekti, Raide-Jokeri, on laajuudessaan mittava: Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöity bussilinja jää historiaan, kun noin 25 kilometrin pituinen pikaraitiovaunulinja korvaa linjan vuoden 2024 alussa. Elconin ja Energelin välinen yhteistyö on sujunut alusta asti hyvin, ja aikataulussakin on pysytty globaalista tarvikepulasta huolimatta.

   

  Energel toimittaa projektiin prosessilaitteet pikaraitiotien sähköistäville syöttöasemille.

   

  – Tällä hetkellä reitille on asennettu yhteensä 15 syöttöasemaa, joista raitiovaunu saa energiansa. Energel toimittaa muuntajat ja tasasähkökojeistot ajojohdinjärjestelmään, kun taas Elcon huolehtii, että varmennettu apusähkönsyöttö toimii ohjaus- ja suojausjärjestelmille kuten pitääkin, kertoo Energelin toimitusjohtaja Mika Väärämäki.

   

  Hinta, toimitusvarmuus ja aikataulussa pysyminen on selvä kilpailuetu

   

  Raide-Jokeri on pysynyt aikataulussa moitteettomasti: Linjan rakentaminen alkoi vuonna 2019, ja koeliikenne aloitettiin jo syksyllä 2022. Koeliikennöinnin on arvioitu kestävän kesäkuuhun 2023. Väärämäki arvostaakin kahta tekijää ylitse muiden Elconin toiminnassa:

  – Kilpailukykyinen hinta, toimitusvarmuus ja laatu ovat meille aina kaikista tärkeimpiä asioita yhteistyökumppanin valinnassa.  Onkin erityisen hienoa, että Raide-Jokeri on pysynyt tähän asti upeasti aikataulussa, vaikka tänä haastavana aikana aikataulut eivät pidä monissakaan rakennusprojekteissa. 

   

  Elconin nopea reagointi palvelupyyntöihin tekee työstä jouhevaa

   

  Monipuolinen ja nopea palvelu on Elconin tavaramerkki: Raide-Jokeri -projektissa Elcon räätälöi laitteiden kokoonpanoa vielä toimituksen jälkeenkin lisäämällä laitekaappeihin invertterin, jotta niihin saatiin yksi lähtöjännitetaso lisää.

   

  Yhteistyö on läpi projektin ollut sujuvaa, mistä Väärämäki kiittelee Elconia. Vaikka projekti on Energelille yrityksenä ensimmäinen Elconin kanssa, oli Väärämäellä positiivisia kokemuksia Elconista jo aiemmin uraltaan hänen työskennellessään toisen yrityksen urakoitsijana:

  – Reagointi pyyntöihin on ollut aina nopeaa Elconin puolelta. Vasteajan merkitystä ei voi olla korostamatta hyvän yhteistyön sujumisessa, Väärämäki päättää.

   

  Pikaraitiovaunukuvan lähde: Helsingin kaupungin aineistopankki

   

  Lue lisää
 • 22.11.2022
  ELCON SOLUTIONS JA POLARINST OY:N UUDET TOIMITILAT VASTAAVAT KASVAVAAN KYSYNTÄÄN

  Elcon Solutions Oy ja Polarinst Oy ovat muuttaneet 01.11.2022 yhteisiin toimitiloihin; Lisenssikatu 2, Naantali. Elcon Solutions Oy toimittaa tuoteratkaisuja sähköenergian varmennukseen ja varastointiin ja Polarinst Oy toimittaa vaativia laiva- ja voimalaitosautomaatioratkaisuja.

  Yhtiöt muodostivat konsernirakenteen kesällä 2021. Yhteiset toimitilat ovat seuraava askel emoyhtiön ja tytäryhtiön tiiviimpään yhteistyöhön.

   

  —Kapasiteettimme kasvaa yhteisten tilojen ansiosta ja voimme nyt toimittaa asiakkaillemme laajempia automaatiokokonaisuuksia. Yritysten kokoonpano- ja tuotantolinjat saadaan samaan paikkaan. Tämä nopeuttaa prosessien läpimenoaikoja, parantaa toimitusvarmuutta ja mahdollistaa toimintatapojemme tehokkaamman organisoinnin sisäisesti.  Molemmilla yrityksillä on rakennuksessa edelleen omat toimistotilat, joissa voimme tavata asiakkaitamme. Asiakastyöt jatkuvat kuten ennenkin, eli siihen liittyen mikään ei muutu, yritysten hallituksen puheenjohtajana toimiva Mika Lappalainen kertoo.

   

  Kiinnostus Elconin tarjoamiin palveluihin on kasvanut epävakaan maailmantilanteen ja uusiutuvaan energiaan kohdistuneen äkillisen kiinnostuksen myötä. Elcon on toimittanut varmennusjärjestelmiä mm. kriittisiin yhteiskunnan teknistä infrastruktuuria ylläpitäviin toimintoihin.

   

  — Elcon Solutions on mukana maanpuolustuksellisesti tärkeässä Laivue 2022 -hankkeessa toimittamalla merivoimille rakennettaviin korvetteihin akkuvarmennettua sähkönjakelua. Samalla toimialalla varmistamme myös Ruotsin rautatieverkon Trafikverketin infrastruktuuria.

   

  Akustot sopivat erityisesti teollisuuden, sähkönjakelun ja tietoliikenteen sähköjärjestelmien varmistamiseen sekä UPSeihin. Elcon on kehittänyt myös aurinkoenergian varastointia varten erilaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan tähdätä energian omavaraisuuteen.

   

  Konsernin tavoitteena on vahvistaa omaa asemaansa luotettavien ja laadukkaiden automaatiojärjestelmien toimittajana, kasvaa uusiutuvan energian ja sen varastoinnin sektorilla sekä olla mukana kilpailu- ja uudistumiskykyisimpien alan toimijoiden joukossa.  Kasvuun liittyvissä tavoitteissa tyytyväinen henkilökunta on avainasemassa ja sen viihtyvyyteen halutaan panostaa.

   

  —Henkilökuntamme arvostaa organisaatiomme matalaa hierarkiaa ja sitä, että ihmiset tuntevat toisensa. Nyt kun kaksi yritystä saadaan saman katon alle, työyhteisömme tiivistyy entisestään. Uudet ja toimivat tilat mahdollistavat sujuvan arjen työpaikalla, mutta ovat myös merkki siitä, että haluamme kehittyä ja mennä eteenpäin.

   

  Elcon Solutionsin ja Polarinstin toimitilat sijaitsevat vain 10 minuutin ajomatkan päässä Turun keskustasta, Helsinkiin ja Turun satamaan vievän pääväylän varrella. Kiinteistö on kokonaisuudessaan konsernin yritysten käytössä.

   

  Elcon Solutions Oy on vuonna 2006 Turussa perustettu yritys. Yrityksen toiminta keskittyy akkuvarmennettujen järjestelmien suunnitteluun, valmistamiseen ja kehittämiseen ja sen asiakaskuntaa on yli 80 eri maassa ympäri maailmaa. Elcon Solutions työllistää tällä hetkellä kymmenen alan ammattilaista. Yrityksen liikevaihto vuonna 2021 oli 1,6M €

   

  Polarinst Oy on vuonna 2018 perustettu yritys. Yrityksen toiminta keskittyy pääosin laiva ja voimalaitosautomaatioon. Polarinstin palveluksessa työskentelee 15 ammattilaista ja konsernin liikevaihto n. 5M€.  

   

  Lisätiedot ja yhteydenotot:

  Mika Lappalainen, CEO

  Elcon Solutions Oy ja Polarinst Oy

  mika.lappalainen@elcon.fi
  Puh. +358 400 726 826

   

   

  Valokuvaaja: Timo Sundgren

  Lue lisää
 • 21.10.2022
  Langaton akuston valvontajärjestelmä minimoi huoltokäyntien määrän ja vähentää kokonaishuoltokustannuksia

  Elconin valikoimissa oleva langaton akuston valvontajärjestelmä CELLGUARD™ Wireless , on erityisesti lyijyakuille soveltuva langaton akuston valvontajärjestelmä (BMS). Yhteys akkusensorien ja keskusyksikön välillä muodostetaan langattomasti.

   

  Se tarjoaa tarkan ja luotettavan indikaation akun toimintakunnosta jännitteen, lämpötilan ja konduktanssin seurannan ja analyysin kautta. Akuston tilaa pääsee tarkkailemaan reaaliajassa valvontajärjestelmän mukana tulevan web-käyttöliittymän kautta. Käyttöliittymä mahdollistaa etänä tehtävät muutokset, päivitykset ja koko järjestelmän valvonnan. Vahvan häiriönkestävyyden ansiosta CELLGUARD™ langaton akustonvalvontajärjestelmä sopii hyvin mm. voimalaitoksiin ja datakeskuksiin. Tämä akustonvalvontajärjestelmä pystyy valvomaan enintään 16 akkustringiä, jossa voi olla enintään 300 akkua.

   

  Vähemmän tarvetta kapasiteettikokeille

   

  Joissain tapauksissa kapasiteettikokeet voivat aiheuttaa tilapäisen katkon toimintojen varmennukseen. Akuston valvontajärjestelmä vähentää näitä riskejä. Valvontajärjestelmä ei poista kokonaan kapasiteettikokeiden tarvetta, mutta se vähentää niiden tarvetta merkittävästi. Akuston kapasiteettia mitataan sensorien avulla ja pidemmältä aikaväliltä saatujen mittaustuloksien avulla muotoutuva trendikäyrä kertoo, milloin akuston tila on sellainen, että se vaatii välttämätöntä huoltoa.

  Langaton järjestelmä koostuu seuraavista komponenteista:

  • Langaton sensori
  • Keskusyksikkö BCU
  • Jännitteen, Lämpötilan ja virranmittausyksikkö VTC (Voltage, Temperature, Current)
  • DC-DC-muunnin
  • Virtamuunnin
  • CONVERGE™ Web-käyttöliittymä

  Langattoman valvontajärjestelmän asentaminen vaatii ainoastaan yhden huoltokatkon, jonka jälkeen järjestelmä on käyttövalmis.

   

  Pienennä kokonaishuoltokustannuksia

   

  Akuston kunnonvalvonnan (trendikäyrien) avulla voidaan suunnitella akuston huoltotoimenpiteet ennakoivasti (preventive maintenance), eikä vasta sitten kun akut ovat vaihtokunnossa. Jos esimerkiksi konduktanssin trendikäyrä näyttää, että akuston käyttöikä lähestyy loppua, huoltokatko voidaan suunnitella ennakoivasti, jolloin akut voidaan uusia. Jos korvaavia akkuja aletaan hankkimaan vasta siinä vaiheessa, kun akuston toimintakunto on jo huono, saattaa syntyä huomattavia kustannuksia ja viiveitä varmennusjärjestelmän toiminnassa. Ennakoiva huolto ja kapasiteettikokeiden määrän vähentyminen pienentävät akustoihin liittyviä kokonaishuoltokustannuksia.

   

  Ratkaisut akuston valvontaan sähkömagneettista häiriötä sisältävässä ympäristössä

   

  Mikäli akustot sijaitsevat sähkömagneettista häiriötä sisältävässä ympäristössä, akuston etävalvonta voidaan tehdä langallisella CELLGUARD™ Wired akustonvalvontajärjestelmällä (BMS). Tässä on käytännössä samat hyötyominaisuudet kuin langattomassa versiossa, mutta yhteys sensorin ja keskusyksikön välillä muodostetaan kiinteällä yhteydellä.

   

  Käyttöliittymän avulla valvotaan, konfiguroidaan ja päivitetään ohjelmistot

   

  CONVERGE™ webkäyttöliittymä tulee vakiona langattoman ja langallisen akustonvalvonnan mukana. Se mahdollistaa mm.

  • Täydellisen akun ja akkustringin kunnon arvioinnin
  • Reaaliaikaisen tiedon saamisen akun jännitteestä, lämpötilasta, konduktanssista ja akkujen välisen kytkennän resistanssista
  • Kaksisuuntaisen yhteyden verkon sisällä ja tätä kautta etänä tehtävät konfiguraatiot, asetustyöt, muutokset ja ohjelmiston päivitykset
  • Konfiguraatiot voidaan ladata ja tallentaa tai tarvittaessa käyttää muiden samanlaisten kokoonpanojen ohjelmointiin.
  • Työkalujen avulla BCU:n ja sensorin laiteohjelmiston päivittämisen, Modbusin konfiguroimisen, manuaalisten jännite-, lämpötila- ja konduktanssikokeiden tekemisen ja järjestelmän resetoinnin
  • Selkeän visuaalinen yleiskuvan järjestelmän tilasta, hälytyksistä ja varoituksista

  Kysy lisää langattomasta akuston valvontajärjestelmästä meiltä!

   

  Rainer Nurkkala
  Myyntijohtaja
  rainer.nurkkala(at)elcon.fi
   +358 44 538 6003

   

  Janne Nurmi
  Myyntipäällikkö
  janne.nurmi(at)elcon.fi
   +358 45 230 5070

  Lue lisää
 • 05.10.2022
  Mielekäs työnkuva ja mukava työyhteisö ja tekevät työpaikasta viihtyisän

  — Tämä työ on hyvä kombo erilaisia työtehtäviä. Silloin tällöin tehtävät keikkatyöt tauottavat sopivasti arjen rutiineita. Päätyönäni teen tällä hetkellä sähkökeskusten testaamista, lisäksi opastan ja koulutan työntekijöitä kokoonpanossa. Vaihtelua työhön tuovat asiakkaille tehtävät keikkatyöt käyttöönotossa ja huollossa, kertoo Elconille vuonna 2011 suoraan armeijasta kokoonpanotöihin tullut ja nykyisin vastaavana sähkökeskusasentajana toimiva Toni Sulin.

   


  Ura alkoi kokoonpanotöistä, jonka jälkeen Sulinin tehtävänkuva on laajentunut koko ajan. Uudet työntekijät koulutetaan edelleen samaan tapaan: aloitetaan yksinkertaisemmista hommista ja osaamisen karttuessa siirrytään vaativampiin töihin.

   


  —Minulla on elektroniikka-asentajan koulutus, joka on ollut hyvä pohja tähän työhön. Lisäksi olen opiskellut omaksi ilokseni työn ohella myös koodaamista, josta on ollut hyötyä myös töissä. Totta kai suurin osa opeista on kuitenkin tullut työn tekemisen kautta. Meillä on täällä hyvä ilmapiiri – kysymyksiin vastataan mielellään ja haasteita ratkotaan yhdessä.

   

  Sähkökaappien testaus vaatii tarkkuutta ja huolellista otetta

   

  Testaajan työssä vaaditaan tarkkuutta ja huolellista otetta. Jos tämän lisäksi ongelmanratkaisuun löytyy sisäistä paloa, testaajan työssä viihtyy hyvin.

   


  —Kokemus tekee testaamisesta koko ajan helpompaa. Haastetta työhön saa tuotekehityksessä, jossa tuotteesta pitää saada toimiva ja myyvä kokonaisuus. Tuotekehityksessä ei voi kuitenkaan tehdä mitä tahansa, vaan kokonaisuudessa pitää aina huomioida myös se, että tuotteen hinta on asiakkaalle järkevä. Olenkin päässyt mukaan vaikuttamaan uusien tuotteiden mekaanisen ja teknisen puolen kehittämiseen.
  Sulinin monipuolisesta työkokemuksesta on suuri hyöty huolto- ja käyttöönottotehtävissä, joita hän tekee ajoittain asiakkaiden ja urakoitsijoiden kohteissa.

   


  —Epäsäännöllinen keikkatyö tuo arjen rutiineihin sopivasti vaihtelua. Asiakkaiden luona saa myös suoraa palautetta tuotteista, joka on arvokasta tietoa tuotekehityksen ja myynnin kannalta.

   

  Selkeä työnkuva tuo tasapainoa arkeen

   

  Jos samassa työpaikassa viihtyy yli 10 vuotta, siihen löytyy myös syyt. Usein sitoutuneisuus ei synny pelkästään yhdestä asiasta, vaan se on monen asian summa. Elconilla työyhteisössä on havaittavissa luottamuksellinen ilmapiiri ja leppoisa fiilis. Nämä syntyvät Sulinin mukaan mm. hyvän esimiestyön, selkeiden ja monipuolisten työtehtävien ja matalan hierarkian kautta. Lomalta palatessa töihin on mukava tulla takaisin, kun tietää mistä omat työt saa taas aloittaa.  

   

  —Henkilökunnan vaihtuvuus on meillä pientä joten työkaverit ovat tuttuja jo pidemmältä ajalta. Avoin ilmapiiri kannustaa oppimaan, eikä virheitä tarvitse pelätä. Kun työtehtävät vaihtelevat, myös mielenkiinto pysyy yllä. Viihdyn työssäni hyvin ja olen iloinen siitä, että Elcon menee eteenpäin ja kasvaa, koska kasvu tuo mukanaan aina uusia mahdollisuuksia.

  Lue lisää
 • 09.09.2022
  Elcon Solutions mukana kansainvälisessä Response -hankkeessa

  Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin on kirjattu, että se pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. Mm. tämä oli yksi motiivi Turulle hakea mukaan EU:n rahoittamaan RESPONSE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda strateginen visio älykkäiden kaupunkien energiankäytön siirtymästä kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.
  Response hankkeessa  Turku ja toinen majakkakaupunki – Ranskan Dijon kehittävät kuuden muun yhteistyökaupungin kanssa kaupunkiympäristöön plusenergia-alueita, joilla tarkoitetaan korttelia, kaupunginosaa tai muuta aluetta, joka tuottaa vuositasolla vähintään yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa. Turku ja Dijon rakentavat ratkaisut, jotka esitellään muille yhteistyökaupungeille.

   

   

  Lue lisää
 • 25.08.2022
  Elcon mukana messuilla – tule kysymään meiltä uusiutuvan energian varastoinnista!

  Pohjoismaiden suurin sähköalan ammattitapahtuma Sähkö Valo Tele Av -messut  järjestetään syyskuussa 7.-9.9.2022. Sähkömessut tarjoavat kävijöilleen ainutlaatuisen kokonaiskuvan kuvan alan trendeistä sekä uusista teknologioista ja toimijoista. Alan tärkeimmille messuille kokoontuvat kaikki toimittajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja tänäkin vuonna messujen kaikki näytteilleasettajapaikat on myyty loppuun!

  Lue lisää
 • 19.08.2022
  Akustot energiahuippujen tasaamiseen ja kriittisten toimintojen varmentamiseen

  Isoja akustoja kannattaa hyödyntää erityisesti niissä kohteissa, joissa on suuria kulutuspiikkejä tai vaaditaan pitkiä varakäyntiaikoja. Elconin akustoilla voidaan varmentaa mm. tehtaiden ohjausjärjestelmät useiden tuntien tai jopa vuorokauden ajaksi ja näin varmistaa laitoksen katkeamaton toiminta.

   

   

  Akustot vievät askeleen lähemmäksi omavaraisuutta

   

  Energian hinnan kallistuminen, epävakaa maailmantilanne ja ympäristöystävällisen ajattelun vahvistuminen ovat kasvattaneet sähköenergian omavaraisuuteen liittyvää kiinnostusta valtavasti. Omavaraisuus koetaan nyt tärkeänä ja mielenkiintoisena asiana kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

   

  Tästä hyvänä esimerkkinä on mm. Response-hanke , jossa pilotoidaan energiapositiivisten kortteleiden ja alueiden rakentamista. Elconilta hankkeessa on mukana akustot, jotka on liitetty DC-mikroverkkoon (DC Microgrid). Tähän useamman kiinteistön väliseen korkeajännitetasasähköverkkoon liitetään uusiutuvan energian varastointiin käytettävät DC-akustot. Varastoitua energiaa voidaan jakaa eteenpäin DC-mikroverkkoon liitettyjen kiinteistöjen välillä ilman ylimääräisiä konversioita.  

   

  —DC-akustot sopivat hyvin uusiutuvan energian, kuten esim. aurinkoenergian varastointiin, tai ne voivat olla osa isompaa energian varastoinnin kokonaisuutta.  Vihreän siirtymän kiihtymisen myötä akustojen tarve tulee todennäköisesti kasvamaan, sanoo Elconin suunnittelupäällikkö Juha Raukola.

   

  Uusiutuvan energian varastointi auttaa tasaamaan kulutuspiikkejä ja pienentämään energialaskua, kun energian tarve on suuri. Varastossa olevalla energialla voidaan optimoida myös edullisimman sähkön käyttöä. Sähkön hinnan tai oman kulutuksen ollessa korkealla, säästöä syntyy omien energiavarastojen käytön kautta. 

   

   

  Katkeamatonta sähkönsyöttöä kriittisiin toimintoihin

   

  Elconin akut sopivat erityisesti teollisuuden, sähkönjakelun ja tietoliikenteen sähköjärjestelmien varmistamiseen sekä UPSeihin. Elcon on toimittanut varmennusjärjestelmiä myös kriittisiin yhteiskunnan teknistä infrastruktuuria ylläpitäviin toimintoihin.

   

  —Yhteiskunnassa on tiettyjä kohteita, joiden katkeamaton toiminta on välttämätöntä. Olemme ylpeitä siitä, että laitteistomme täyttävät korkean vaatimustason kriteerit ja saamme olla osana yhteiskuntamme turvallisuutta lisäävää toimintaa.

   

   

  Akku tulee valita käyttötarkoituksen mukaan

   

  Akkuteknologia kehittyy nopeasti, mutta perinteiset lyijyakut pitävät markkinoilla edelleen pintansa. Litium-akkujen suosio on kasvussa niiden erinomaisen lataus- ja purkuominaisuuksien takia. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, kun akkua ladataan ja puretaan useasti esim. päivittäin. Lyijyakut ovat puolestaan hyvin soveltuvia kohteissa, joissa tarvitaan varakäyntiä harvemmin, mutta pidempiä varakäyntiaikoja. Lisäksi ne kilpailevat suosiostaan hintansa puolesta.

   

  Litium-tekniikkaan perustuvia akkuja on hyvin monenlaisia. Esimerkiksi Response-hankkeessa käytettyjen Litiumrautafosfaatti-akkujen elinikä on yli 15 vuotta, joka on huomattavasti pidempi kuin Litium-ion akuilla.

   

  —Sopivinta ratkaisua valitessa kannattaa aina pohtia tarkasti akkujen käyttötarkoitus. Lähtötilanteessa edullisempi tuote ei välttämättä tule loppujen lopuksi halvemmaksi, jos akusto ei täytä käyttövaatimuksia. Esimerkiksi kuumaan ilmastoon ei kannata viedä lyijyakkuja, vaan mieluummin paremmin kuumuutta sietäviä nikkeli-kadmium-akkuja.

   

   

  Suomalaista osaamista myös vetytalouden kehittämiseen

   

  Suomen valtioneuvosto tiedotti 22.6.2022, että Suomeen perustetaan kansallinen vetyverkko. Päätökseen vetyverkon rakentamisesta vaikuttivat Suomen ja EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, energiahintojen nousu ja venäläisestä fossiilisesta energiasta luopuminen. Taustalla on kuitenkin muitakin syitä – Suomen hallitus näkee vetytaloudessa suurta potentiaalia ja väläyttelee tiedotteessaan, että Suomella voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli niin vedyn tuottajana kuin vientimaanakin.

   

  Elconille tämä ei ole yllätys, vaan vetyteknologiaa varten on jo mietitty valmiiksi ratkaisuja.

  —Olemme ottaneet tämän huomioon myös omissa tuotteissamme. Meillä on tekninen valmius lisätä polttokennot osaksi sähkönsyötön varmennusta EPS-järjestelmässä . Uusiutuvan energian avulla tuotettu vety on täysin puhdasta ja polttokennojen avulla siitä voidaan tuottaa sähkö- tai lämpöenergiaa. Korvaamalla esimerkiksi dieselgeneraattori polttokennoilla, saadaan päästöjä vähennettyä huomattavasti.  Kiinnostaako uusiutuvan energian varastointi ja DC-akustot? Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

   

  Rainer Nurkkala, myyntijohtaja                 

  +358 44 538 6003           

  rainer.nurkkala(at)elcon.fi

   

  Janne Nurmi, myyntipäällikkö                    

  +358 45 230 5070           

  janne.nurmi(at)elcon.fi

   

  Juha Raukola, suunnittelupäällikkö          

  +358 45 122 5628           

  juha.raukola(at)elcon.fi

   

  Lue lisää
 • 22.06.2022
  Elcon voitti Nokian

  Janne Nurmi poikkesi valtavirrasta, joka opintojensa loppuvaiheessa vuonna 2008 pyrki työharjoitteluun silloiselle Nokian tehtaalle.  Nurmi halusi työharjoitteluun yritykseen, jossa alaa pääsisi näkemään läheltä monipuolisemmin.

   

  —Kuulin, että Nokialla insinööriopiskelijat laitettiin liukuhihnatöihin. Halusin jotain muuta ja hain Elconille. Tein päättötyön täällä ja sen jälkeen minut palkattiin vakituiseksi työntekijäksi, Nurmi kertoo.

   

  Elconilla on useita pitkäaikaisia työsuhteita ja vaihtuvuus on pientä. Yritykseen otetaan edelleenkin harjoittelijoita, jotka etsivät paikkaa, missä voisivat suorittaa lopputyönsä.

   

  —Uskon, että yrityksessämme vallitseva vapaa ja hyvä ilmapiiri vaikuttavat siihen, että ihmiset viihtyvät. Täällä ei kytätä toisten tekemisiä vaan luotetaan toisten osaamiseen. On tosi tärkeää, että meillä on pitkäaikaisia työntekijöitä, koska heille on kertynyt matkan varrella valtavasti osaamista ja myös hiljaista tietoa.

   

  Myyntipäällikkö, jolla on syvää teknistä osaamista

   

  Nykyisin Nurmi työskentelee Elconilla myyntipäällikkönä, jolla on vahva tekninen ymmärrys Elconin tuotteista ja ratkaisuista. Asiakas saa kustannuksiltaan paikkansapitävän tarjouksen aina, koska tarjous tehdään tarkasti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Nopeat ja perusteelliset vastaukset tarjouskyselyihin ovatkin Elconin yksi kilpailutekijöistä.

   

  —Olen työskennellyt testauksessa useita vuosia ja ollut mukana kehittämässä nykyisiä EPS-järjestelmiä.  Voin  siis sanoa tuntevani tuotteet ja ratkaisut kuin omat taskuni. Myyntityössä tämä onkin oikeastaan yksi tärkeimmistä asioista. Haluamme myydä ratkaisuja, jotka toimivat asiakkaalla parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi myyjän pitää osata vastata hyvin erilaisiin kysymyksiin. Jos emme tiedä, otamme kyllä selvää. Ala kiehtoo sen verran, että uudet kysymykset ovat aina mielenkiintoinen haaste. Jatkuva uuden oppiminen onkin yksi kiehtovimmista asioista täällä.

   

  Kansainväliset yritykset ovat sparranneet Elconista luotettavan toimittajan

   

  Elconilla satsataan paljon prosessien kehittämiseen ja laadun jatkuvaan ylläpitämiseen . Monikansallisten yritysten yhteistyökumppaneina yritys on päässyt kehittämään toimintaa ja tuotteita niin, että Elconilla  on mahdollisuus vastata korkeitakin laatuvaatimuksia edellyttävien asiakkaiden ehtoihin.

   

  —Tuotteidemme laadusta ei tingitä, dokumentointi ja käyttöohjeet ovat erinomaisella tasolla ja asennus on suunniteltu niin, että se on mahdollisimman helppoa. Voimme seisoa selkä suorana suunnittelemiemme ja valmistamiemme tuotteiden takana – tuotteemme on riittävä, mitä ikinä asiakas siihen sitten haluaakaan lisää.

  Lue lisää
 • 25.05.2022
  Elcon sitoutuu pitkäjänteiseen kehitystyöhön

  Sopimusneuvotteluissa hinta on asiakkaalle aina yksi tärkeimmistä asioista päätöstä tehdessä. Tosiasiassa toimitusvarmuuden ja hyvän hinta-laatusuhteen lisäksi asiakas voi saada kuitenkin paljon enemmän, kun neuvotteluissa kerrotaan avoimesti tavoitteista ja toiveista. Elconilla tätä keskustelua käydään mielellään.

   

  —Me tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, jossa halutaan ottaa huomioon molemmin puolin toiminnan hyödyt. Innovointia ja kehitystyötä keskitetään sellaisiin ratkaisuihin, jotka vievät eteenpäin sekä asiakasta että meitä, kertoo Elconin toimitusjohtaja
  Mika Lappalainen.

   

  Laatujärjestelmien ylläpito on koko henkilökunnan ansiota

   

  Tasainen laatu ei ole sattumaa vaan järjestelmällisen työn tulos. Toimitusjohtaja ei halua nostaa esille mitään erityistä asiaa, joka olisi yrityksessä erinomaisella tolalla, koska hänen mukaansa ”täällä tehdään asiat jo nyt hyvin ja tavoitteena on tehdä hyvästä paras”.  Mm. tasalaatuinen ja jatkuva laatujärjestelmien ylläpito on Lappalaisen mukaan henkilökunnan ansioita.

   

  —Työnjohtomme ja työntekijämme haluavat itse sitoutua ylläpitämään laatujärjestelmää, koska he oivaltavat niiden käytännön hyödyt. Järjestelmällinen tekeminen helpottaa kaikkien arkea.

   

  Laatujärjestelmän kehittämiseen motivoi myös se, että yritys kanavoi syntyneet säästöt henkilökunnan käyttöön.

   

  —Olemme onnistuneet luomaan win-win-tilanteen: Henkilökuntamme saa palkinnon hyvin tehdystä työstä, josta koituu hyötyä myös yritykselle ja asiakkaille.

   

  ”Asiantuntijoidemme kiinnostus alaa kohtaan on merkittävää”

   

  Elconilla keskitytään siihen, että kuuntelemalla ja keskustelemalla asiakkaille osataan tarjota sitä, mitä he oikeasti tarvitsevat – eikä siis suoralta kädeltä sitä ”mitä hyllystä löytyy”. Keskustelun kautta haetaan aina ratkaisua, joka palvelee asiakasyritystä myös tulevaisuudessa.

   

  Luottamus rakentuu, kun asiakas huomaa että jatkuvien sopimustoimitusten lisäksi yrityksessä venytään hyvin asiakkaiden vaihteleviin ja innovointia vaativiin tarpeisiin. Kehitystyö vaatii henkilökunnalta osaamisen lisäksi aitoa halua innovoida ja ratkaista haasteita.

   

  —Meillä työskentelee pääsääntöisesti henkilöitä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Myönteinen asenne ja motivaatio kehittää uusia ratkaisuja tuottaa näkyvää tulosta, josta on suoraa hyötyä asiakkaillemme.

   

  Vastuunottoa liiketoimintojen jokaisella osa-alueelta

   

  Isojen kansainvälisten yritysten kumppanina Elconilla ylläpidetään ja kehitetään laatujärjestelmien  (Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015, Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015) lisäksi eettisistä ohjeistusta  (Code of conduct) ja varmistetaan hyvällä suunnittelulla myös toiminnan jatkuvuus yllättävissäkin tilanteissa (Business continuity plan). Yrityksessä on käytössä toimiva ERP-järjestelmä, jota hyödynnetään laajamittaisesti sekä talouden, palveluprosessien ja toimintamallien suunnittelussa.  Tarkka dokumentointi on ollut yksi yrityksen tärkeistä toimintatavoista jo pitkän aikaa.

   

  —Olemme valmiita kehittämään toimintaamme asiakkaidemme tiukkojenkin vaatimusten mukaan, mikäli arvioimme, että kehitystyö on pitkällä aikajänteellä hyödyllistä muitakin toimintojamme ajatellen. On hienoa, että tämän tyyppisissä yhteistyökuvioissa isot asiakkaat haluavat nähdä ja ymmärtää myös ratkaisujen toimittajan näkökulmaa.

   

   

  Aloita yhteistyöneuvottelut meidän kanssamme! Tutustu henkilökuntaamme täällä, ja ota yhteyttä!

  Lue lisää
 • 29.04.2022
  Kotimainen Elcon huolehtii ratkaisut sähkönsyöttöön ja energian jakeluun myös kriisitilanteissa

  Elcon Solutions valmistaa tehonsyöttöjärjestelmiä kriittisiin kohteisiin, joissa vaaditaan korkeita varmuuskertoimia.  Elconilta löytyy neljä tehonsyöttöjärjestelmän vakiomallia: DC-järjestelmä, AC-järjestelmä, Hybridi-järjestelmä ja DC/DC-järjestelmä.  Elconin tehonsyöttöjärjestelmien pääkomponentit – tasasuuntaajat, akustot, konvertterit ja invertterit – on sijoitettu järjestelmäkaappiin ja niitä valvotaan ja ohjataan valvontayksikön kautta. Pääkomponentit ja kuormalähdöt ovat modulaarisia ja siksi tehonsyöttöjärjestelmä voidaan muokata täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

   

  Markkinoiden matalimmat elinkaarikustannukset

   

  Elconin yli 15 vuoden kehitys- ja suunnittelutyö ei ole mennyt hukkaan. Elconin EPS-järjestelmiksi (Elcon Power System) nimettyjä tehonsyöttöjärjestelmiä onkin toimitettu jo yli 2000 kpl lähes 80 eri maahan voimalaitosten, prosessiteollisuuden, ICT:n, raide- ja teleliikenteen sekä sähkönjakelun tarpeisiin.  Suomalainen valmistaja ja toimittaja varmistaa komponenttien saatavuuden ja nopean teknisen tuen myös huoltotilanteissa. Elconin tietokannasta löytyy tallennettua dataa jo yli 15 vuoden ajalta, joiden perusteella tuotteita kehitetään koko ajan.

   

  —Olemme valinneet käyttöömme sellaiset komponentit, joiden kestävyys on testattu hyvin huolellisesti. Komponenttien valinnassa olemme varmistaneet myös sen, että niiden saatavuus on taattu myös tulevaisuudessa. Tästä syystä myös ratkaisujen elinkaarikustannukset ovat markkinoiden matalimmat, kertoo Elcon Solutions Oy:n myyntijohtaja Rainer Nurkkala.

   

  Helposti asennettava tehonsyöttöjärjestelmä, joka on heti käyttövalmiina

   

  —Tähtäämme siihen, että asiakkaamme saavat käsiinsä ja käyttöönsä helpon tuotteen. Käytännössä se tarkoittaa ensiksi juuri oikeanlaisen ratkaisun valintaa, huolellista testausta ennen toimitusta, selkeitä asennusohjeita ja nopeasti saatavilla olevaa teknistä tukea puhelinsoiton päässä. Ennen ratkaisun valintaa me varmistamme asiakkaalta sellaisetkin asiat, mitä hän ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi.

   

  Jokainen tehtaalta lähtevä laite on testattu huolellisesti ennen toimitusta. Samalla tarkistetaan myös se, että tuotteessa on asiakkaan liitäntöihin istuvat kaapelit.  Laite on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis, koska se lähetetään asiakkaalle valmiiksi parametroituna.

   

  — Asentajat tykkäävät kun kaikki on valmiina ja asennus onnistuu nopeasti ilman ihmettelyä. Tuotteen suunnittelu on viimeistelty niin, että asennus ja käyttöönotto on helppoa.  

   

  Vaativa asiakaskunta on opettanut tekemään priimaa lopputulosta

   

  Elcon konsultoi asiakkaita tuotteiden myös tuotteiden hankintavaiheen jälkeenkin. Asiakassuhteet ovatkin enemmän kumppanuuksia kuin tuotteiden tai palveluiden ostamista ja myymistä.  

   

  —Meillä on poikkeuksellisen hieno asiakaskunta, joka tietää tarkasti mitä se haluaa. Heidän vaatimustasonsa on korkealla, mikä on erinomainen asia. Yhteistyössä osaaminen ja kokemus ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan tahto onnistua ja tehdä parhaansa on se tärkein juttu. Meitä kiinnostaa aidosti se, että asiakkaamme saavat markkinoiden parhaan mahdollisen ratkaisun. Tavoitteenamme on olla kumppani, jolta vaativissakin teknologiaprojekteissa mukana ollut projektipäällikkökin voi oppia jotain.

   

  Tutustu Elconin sähkönsyötön ja energian jakelun vakiotuotteisiin

   

  Älä jää odottamaan, vaan ota yhteyttä ja kysy lisää!

  Lue lisää
 • 11.02.2022
  Vuosi 2021 oli Elconille muutosten aikaa

  Hyvän lähtökohdan menneelle vuodella antoivat laajat EPS DC- ja AC-järjestelmäprojektit, kuten Wärtsilä Smart Technology Hub Vaasa, Hitachi GRQ5A in Netherlands, Fingrid Kärppiö ja Wärtsilä CCI Mexicali Oriente / CCI Parque Industrial. Yrityksen prosesseissa sekä toimitetuissa projekteissa saavutettiin ISO standardeihin määritetyt laatutavoitteet.

   

  Keväällä aloitettu yritysjärjestely ja sen toteutuminen Polarinst Oy:n kanssa toi yhtiöön luottoa ja vakautta. Polarinst – Elcon organisaatiojärjestelyiden jälkeen työyhteisön vapautunut ilmapiiri antoi energiaa yhtiön kehitystyölle. Vanhoilliset ajatukset sekä väkisin tekeminen sai jäädä uusien ja innovatiivisten ajatusten myötä. Henkilöresurssien jakaminen on nostanut yritysten tuottavuutta sekä työntekijöiden motivaatiota uusiutuneiden työtehtävien myötä.

   

  Kuluvan vuoden kiinnostavat projektit, kuten RESPONSE (integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs) ja Elcon Litium korkeajännite akkuvaraston kehittäminen, luovat pohjaa uusiutuvan energian varastointiin.

   

  Henkilökuntamme kasvanut motivaatio, innovatiiviset ajatukset sekä hyvät asiakassuhteet ovat antaneet hyvän startin vuoteen 2022.

  Lue lisää
 • 22.12.2021
  Joulutervehdys / Seasons's Greetings

  Elconin koko tiimi toivottaa kaikille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhallista joulunaikaa ja menestystä uudelle vuodelle 2022!

  Lue lisää
 • 01.10.2021
  Elcon Solutions Oy:n toimitusjohtajan vaihdos

  Rainer Nurkkala jättää toimitusjohtajan tehtävät ja Polarinst Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Lappalainen aloittaa Elcon Solutions Oy:n toimitusjohtajana 1.10.2021.

  Rainer Nurkkala on ollut mukana yhtiön kehittämisessä ja luotsaamisessa vaikeana Covid-aikana. Rainer jatkaa Elconin myyntijohtajana sekä asiantuntijatehtävissä ja on asiakkaidemme tukena jatkossakin. Kiitämme Raineria hänen panoksestaan yhtiön hyväksi.

   

  Turussa 1.10.2021            Mika Lappalainen, CEO 

  Lue lisää
 • 14.06.2021
  Polarinst Oy ja Elcon Solutions Oy yhdistävät toimintansa

  Yhtiöt muodostavat toimivan konsernirakenteen ja kasvun myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin enemmän lisäarvoa.

   

  Yhtiöiden automaatioprojekti- ja insinööriosaaminen mahdollistaa selkeät synergiaedut ja laajemmat toimituskokonaisuudet.

  Polarinst Oy toimittaa vaativia laiva- ja voimalaitosautomaatioratkaisuja ja

  Elcon Solutions Oy tuoteratkaisuja sähköenergian varmennukseen ja varastointiin.

   

  Asiakasprojektit toteutetaan hyödyntämällä       

  yhteistä asennus-, valmistus- ja suunnittelukapasiteettia.  

   

  Olemme palveluksessanne  entistä luotettavammin nyt ja tulevaisuudessa.

   

  Lisätietoja antavat:

  Polarinst Oy

  Mika Lappalainen

  CEO

  mika.lappalainen(at)polarinst.fi

  +358400726826

   

  Elcon Solutions Oy

  Mika Lappalainen

  Toimitusjohtaja

  mika.lappalainen(at)elcon.fi

  +358400726826

   

   

   

  Lue lisää
 • 25.03.2021
  Tiedonsiirtoa ICE 61850 protokollalla

  Uutena ominaisuutena EPS-järjestelmissä on IEC 61850 tuki. Tiedonsiirto esimerkiksi SCADA-järjestelmiin voidaan tehdä tätä tiedonsiirtoprotollaa käyttäen.

  EPS-järjestelmän mittaukset ja hälytykset on mahdollista siirtää edelleen myös MODBUS TCP:llä ja SNMP:llä.

  Lue lisää
 • 01.03.2021
  Uusia ominaisuuksia - Lisää redundanttisuutta

  •Modulaarisissa EPS-järjestelmissä on

  mahdollista lisätä yhteen järjestelmään kaksi valvontayksikköä.

  •Ensimmäinen valvoja toimii
  päävalvontayksikkönä ja toinen on reserviyksikkö.

  •Jos epätodennäköinen tilanne tapahtuu,
  jossa päävalvontayksikkö vikaantuu, reserviyksikkö ottaa EPS-järjestelmän
  hallintaansa.

  •Tällä tavoin voidaan lisätä koko
  EPS-järjestelmän redundanttisuutta.

  •EPS-järjestelmä tosin toimii myös ilman
  valvontayksikköä, jolloin tasasuuntaajamoduulit syöttävät kuormaa
  perusasetuksilla.

  Lue lisää
 • 07.12.2020
  Solarwatt MyReserve: Modulaarinen akusto aurinkosähköjärjestelmiin

  Solarwatin modulaarinen akustoratkaisu aurinkosähköjärjestelmiin edustaa uutta ajattelua.

  Järjestelmä kootaan kätevän kokoisista litium-akkuja ja tehoelektroniikkaa sisältävistä moduuleista, mikä tuo mukanaan useita etuja:


  ■ Skaalautuva kapasiteetti 2,4 - 72 kWh (lataus- ja purkuteho 0,8 - 24 kW).

  ■ Akustoa on mahdollista suurentaa jälkikäteen.

  ■ Tarvitsee vain vähän seinätilaa.

  ■ Helppo ja nopea asennus. Painavin osa 25 kg, yksi asentaja riittää.

  ■ Huolto- tai ongelmatilanteessa vain viallinen moduuli tarvitsee vaihtaa.


  Nyt saatavilla Elconilta!


  Katso lisätietoa tuotteesta tai ota yhteyttä myyntiin.

  Lue lisää
 • 11.11.2020
  ​Verkosto-messut siirtyvät lokakuulle 2021. Tervetuloa osastollemme A 184!

  Verkosto-messujen ajankohta muuttunut korona pandemian takia. Jotta mahdollisimman moni kävijä ja näytteilleasettaja voisi osallistua messuille, ne pidetään 6.-7.10.2021. 

  Tervetuloa osastollemme A 184!

  Lisää tietoa löytyy messujen sivuilta.

  Lue lisää
 • 02.02.2020
  Tervetuloa osastollemme SähköTeleValoAV 2020 messuille!

  Hyvät Asiakkaat ja Yhteistyökumppanit,

  Tervetuloa SähköTeleValoAV 2020 messuosastollemme!

  Osasto D-106

  Lue lisää