• 25.05.2022
  Elcon sitoutuu pitkäjänteiseen kehitystyöhön

  Sopimusneuvotteluissa hinta on asiakkaalle aina yksi tärkeimmistä asioista päätöstä tehdessä. Tosiasiassa toimitusvarmuuden ja hyvän hinta-laatusuhteen lisäksi asiakas voi saada kuitenkin paljon enemmän, kun neuvotteluissa kerrotaan avoimesti tavoitteista ja toiveista. Elconilla tätä keskustelua käydään mielellään.

   

  —Me tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, jossa halutaan ottaa huomioon molemmin puolin toiminnan hyödyt. Innovointia ja kehitystyötä keskitetään sellaisiin ratkaisuihin, jotka vievät eteenpäin sekä asiakasta että meitä, kertoo Elconin toimitusjohtaja Mika Lappalainen.

   

  Laatujärjestelmien ylläpito on koko henkilökunnan ansiota

   

  Tasainen laatu ei ole sattumaa vaan järjestelmällisen työn tulos. Toimitusjohtaja ei halua nostaa esille mitään erityistä asiaa, joka olisi yrityksessä erinomaisella tolalla, koska hänen mukaansa ”täällä tehdään asiat jo nyt hyvin ja tavoitteena on tehdä hyvästä paras”.  Mm. tasalaatuinen ja jatkuva laatujärjestelmien ylläpito on Lappalaisen mukaan henkilökunnan ansioita.

   

  —Työnjohtomme ja työntekijämme haluavat itse sitoutua ylläpitämään laatujärjestelmää, koska he oivaltavat niiden käytännön hyödyt. Järjestelmällinen tekeminen helpottaa kaikkien arkea.

   

  Laatujärjestelmän kehittämiseen motivoi myös se, että yritys kanavoi syntyneet säästöt henkilökunnan käyttöön.

   

  —Olemme onnistuneet luomaan win-win-tilanteen: Henkilökuntamme saa palkinnon hyvin tehdystä työstä, josta koituu hyötyä myös yritykselle ja asiakkaille.

   

  ”Asiantuntijoidemme kiinnostus alaa kohtaan on merkittävää”

   

  Elconilla keskitytään siihen, että kuuntelemalla ja keskustelemalla asiakkaille osataan tarjota sitä, mitä he oikeasti tarvitsevat – eikä siis suoralta kädeltä sitä ”mitä hyllystä löytyy”. Keskustelun kautta haetaan aina ratkaisua, joka palvelee asiakasyritystä myös tulevaisuudessa.

   

  Luottamus rakentuu, kun asiakas huomaa että jatkuvien sopimustoimitusten lisäksi yrityksessä venytään hyvin asiakkaiden vaihteleviin ja innovointia vaativiin tarpeisiin. Kehitystyö vaatii henkilökunnalta osaamisen lisäksi aitoa halua innovoida ja ratkaista haasteita.

   

  —Meillä työskentelee pääsääntöisesti henkilöitä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Myönteinen asenne ja motivaatio kehittää uusia ratkaisuja tuottaa näkyvää tulosta, josta on suoraa hyötyä asiakkaillemme.

   

  Vastuunottoa liiketoimintojen jokaisella osa-alueelta

   

  Isojen kansainvälisten yritysten kumppanina Elconilla ylläpidetään ja kehitetään laatujärjestelmien  (Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015, Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015) lisäksi eettisistä ohjeistusta  (Code of conduct) ja varmistetaan hyvällä suunnittelulla myös toiminnan jatkuvuus yllättävissäkin tilanteissa (Business continuity plan). Yrityksessä on käytössä toimiva ERP-järjestelmä, jota hyödynnetään laajamittaisesti sekä talouden, palveluprosessien ja toimintamallien suunnittelussa.  Tarkka dokumentointi on ollut yksi yrityksen tärkeistä toimintatavoista jo pitkän aikaa.

   

  —Olemme valmiita kehittämään toimintaamme asiakkaidemme tiukkojenkin vaatimusten mukaan, mikäli arvioimme, että kehitystyö on pitkällä aikajänteellä hyödyllistä muitakin toimintojamme ajatellen. On hienoa, että tämän tyyppisissä yhteistyökuvioissa isot asiakkaat haluavat nähdä ja ymmärtää myös ratkaisujen toimittajan näkökulmaa.

   

   

  Aloita yhteistyöneuvottelut meidän kanssamme! Tutustu henkilökuntaamme täällä, ja ota yhteyttä!

  Lue lisää

Ajankohtaista

 • 25.05.2022
  Elcon sitoutuu pitkäjänteiseen kehitystyöhön

  Sopimusneuvotteluissa hinta on asiakkaalle aina yksi tärkeimmistä asioista päätöstä tehdessä. Tosiasiassa toimitusvarmuuden ja hyvän hinta-laatusuhteen lisäksi asiakas voi saada kuitenkin paljon enemmän, kun neuvotteluissa kerrotaan avoimesti tavoitteista ja toiveista. Elconilla tätä keskustelua käydään mielellään.

   

  —Me tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, jossa halutaan ottaa huomioon molemmin puolin toiminnan hyödyt. Innovointia ja kehitystyötä keskitetään sellaisiin ratkaisuihin, jotka vievät eteenpäin sekä asiakasta että meitä, kertoo Elconin toimitusjohtaja Mika Lappalainen.

   

  Laatujärjestelmien ylläpito on koko henkilökunnan ansiota

   

  Tasainen laatu ei ole sattumaa vaan järjestelmällisen työn tulos. Toimitusjohtaja ei halua nostaa esille mitään erityistä asiaa, joka olisi yrityksessä erinomaisella tolalla, koska hänen mukaansa ”täällä tehdään asiat jo nyt hyvin ja tavoitteena on tehdä hyvästä paras”.  Mm. tasalaatuinen ja jatkuva laatujärjestelmien ylläpito on Lappalaisen mukaan henkilökunnan ansioita.

   

  —Työnjohtomme ja työntekijämme haluavat itse sitoutua ylläpitämään laatujärjestelmää, koska he oivaltavat niiden käytännön hyödyt. Järjestelmällinen tekeminen helpottaa kaikkien arkea.

   

  Laatujärjestelmän kehittämiseen motivoi myös se, että yritys kanavoi syntyneet säästöt henkilökunnan käyttöön.

   

  —Olemme onnistuneet luomaan win-win-tilanteen: Henkilökuntamme saa palkinnon hyvin tehdystä työstä, josta koituu hyötyä myös yritykselle ja asiakkaille.

   

  ”Asiantuntijoidemme kiinnostus alaa kohtaan on merkittävää”

   

  Elconilla keskitytään siihen, että kuuntelemalla ja keskustelemalla asiakkaille osataan tarjota sitä, mitä he oikeasti tarvitsevat – eikä siis suoralta kädeltä sitä ”mitä hyllystä löytyy”. Keskustelun kautta haetaan aina ratkaisua, joka palvelee asiakasyritystä myös tulevaisuudessa.

   

  Luottamus rakentuu, kun asiakas huomaa että jatkuvien sopimustoimitusten lisäksi yrityksessä venytään hyvin asiakkaiden vaihteleviin ja innovointia vaativiin tarpeisiin. Kehitystyö vaatii henkilökunnalta osaamisen lisäksi aitoa halua innovoida ja ratkaista haasteita.

   

  —Meillä työskentelee pääsääntöisesti henkilöitä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Myönteinen asenne ja motivaatio kehittää uusia ratkaisuja tuottaa näkyvää tulosta, josta on suoraa hyötyä asiakkaillemme.

   

  Vastuunottoa liiketoimintojen jokaisella osa-alueelta

   

  Isojen kansainvälisten yritysten kumppanina Elconilla ylläpidetään ja kehitetään laatujärjestelmien  (Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015, Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015) lisäksi eettisistä ohjeistusta  (Code of conduct) ja varmistetaan hyvällä suunnittelulla myös toiminnan jatkuvuus yllättävissäkin tilanteissa (Business continuity plan). Yrityksessä on käytössä toimiva ERP-järjestelmä, jota hyödynnetään laajamittaisesti sekä talouden, palveluprosessien ja toimintamallien suunnittelussa.  Tarkka dokumentointi on ollut yksi yrityksen tärkeistä toimintatavoista jo pitkän aikaa.

   

  —Olemme valmiita kehittämään toimintaamme asiakkaidemme tiukkojenkin vaatimusten mukaan, mikäli arvioimme, että kehitystyö on pitkällä aikajänteellä hyödyllistä muitakin toimintojamme ajatellen. On hienoa, että tämän tyyppisissä yhteistyökuvioissa isot asiakkaat haluavat nähdä ja ymmärtää myös ratkaisujen toimittajan näkökulmaa.

   

   

  Aloita yhteistyöneuvottelut meidän kanssamme! Tutustu henkilökuntaamme täällä, ja ota yhteyttä!

  Lue lisää
 • 29.04.2022
  Kotimainen Elcon huolehtii ratkaisut sähkönsyöttöön ja energian jakeluun myös kriisitilanteissa

  Elcon Solutions valmistaa tehonsyöttöjärjestelmiä kriittisiin kohteisiin, joissa vaaditaan korkeita varmuuskertoimia.  Elconilta löytyy neljä tehonsyöttöjärjestelmän vakiomallia: DC-järjestelmä, AC-järjestelmä, Hybridi-järjestelmä ja DC/DC-järjestelmä.  Elconin tehonsyöttöjärjestelmien pääkomponentit – tasasuuntaajat, akustot, konvertterit ja invertterit – on sijoitettu järjestelmäkaappiin ja niitä valvotaan ja ohjataan valvontayksikön kautta. Pääkomponentit ja kuormalähdöt ovat modulaarisia ja siksi tehonsyöttöjärjestelmä voidaan muokata täsmälleen asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

   

  Markkinoiden matalimmat elinkaarikustannukset

   

  Elconin yli 15 vuoden kehitys- ja suunnittelutyö ei ole mennyt hukkaan. Elconin EPS-järjestelmiksi (Elcon Power System) nimettyjä tehonsyöttöjärjestelmiä onkin toimitettu jo yli 2000 kpl lähes 80 eri maahan voimalaitosten, prosessiteollisuuden, ICT:n, raide- ja teleliikenteen sekä sähkönjakelun tarpeisiin.  Suomalainen valmistaja ja toimittaja varmistaa komponenttien saatavuuden ja nopean teknisen tuen myös huoltotilanteissa. Elconin tietokannasta löytyy tallennettua dataa jo yli 15 vuoden ajalta, joiden perusteella tuotteita kehitetään koko ajan.

   

  —Olemme valinneet käyttöömme sellaiset komponentit, joiden kestävyys on testattu hyvin huolellisesti. Komponenttien valinnassa olemme varmistaneet myös sen, että niiden saatavuus on taattu myös tulevaisuudessa. Tästä syystä myös ratkaisujen elinkaarikustannukset ovat markkinoiden matalimmat, kertoo Elcon Solutions Oy:n myyntijohtaja Rainer Nurkkala.

   

  Helposti asennettava tehonsyöttöjärjestelmä, joka on heti käyttövalmiina

   

  —Tähtäämme siihen, että asiakkaamme saavat käsiinsä ja käyttöönsä helpon tuotteen. Käytännössä se tarkoittaa ensiksi juuri oikeanlaisen ratkaisun valintaa, huolellista testausta ennen toimitusta, selkeitä asennusohjeita ja nopeasti saatavilla olevaa teknistä tukea puhelinsoiton päässä. Ennen ratkaisun valintaa me varmistamme asiakkaalta sellaisetkin asiat, mitä hän ei ole välttämättä tullut ajatelleeksi.

   

  Jokainen tehtaalta lähtevä laite on testattu huolellisesti ennen toimitusta. Samalla tarkistetaan myös se, että tuotteessa on asiakkaan liitäntöihin istuvat kaapelit.  Laite on asennuksen jälkeen heti käyttövalmis, koska se lähetetään asiakkaalle valmiiksi parametroituna.

   

  — Asentajat tykkäävät kun kaikki on valmiina ja asennus onnistuu nopeasti ilman ihmettelyä. Tuotteen suunnittelu on viimeistelty niin, että asennus ja käyttöönotto on helppoa.  

   

  Vaativa asiakaskunta on opettanut tekemään priimaa lopputulosta

   

  Elcon konsultoi asiakkaita tuotteiden myös tuotteiden hankintavaiheen jälkeenkin. Asiakassuhteet ovatkin enemmän kumppanuuksia kuin tuotteiden tai palveluiden ostamista ja myymistä.  

   

  —Meillä on poikkeuksellisen hieno asiakaskunta, joka tietää tarkasti mitä se haluaa. Heidän vaatimustasonsa on korkealla, mikä on erinomainen asia. Yhteistyössä osaaminen ja kokemus ei kuitenkaan pelkästään riitä, vaan tahto onnistua ja tehdä parhaansa on se tärkein juttu. Meitä kiinnostaa aidosti se, että asiakkaamme saavat markkinoiden parhaan mahdollisen ratkaisun. Tavoitteenamme on olla kumppani, jolta vaativissakin teknologiaprojekteissa mukana ollut projektipäällikkökin voi oppia jotain.

   

  Tutustu Elconin sähkönsyötön ja energian jakelun vakiotuotteisiin

   

  Älä jää odottamaan, vaan ota yhteyttä ja kysy lisää!

  Lue lisää
 • 11.02.2022
  Vuosi 2021 oli Elconille muutosten aikaa

  Hyvän lähtökohdan menneelle vuodella antoivat laajat EPS DC- ja AC-järjestelmäprojektit, kuten Wärtsilä Smart Technology Hub Vaasa, Hitachi GRQ5A in Netherlands, Fingrid Kärppiö ja Wärtsilä CCI Mexicali Oriente / CCI Parque Industrial. Yrityksen prosesseissa sekä toimitetuissa projekteissa saavutettiin ISO standardeihin määritetyt laatutavoitteet.

   

  Keväällä aloitettu yritysjärjestely ja sen toteutuminen Polarinst Oy:n kanssa toi yhtiöön luottoa ja vakautta. Polarinst – Elcon organisaatiojärjestelyiden jälkeen työyhteisön vapautunut ilmapiiri antoi energiaa yhtiön kehitystyölle. Vanhoilliset ajatukset sekä väkisin tekeminen sai jäädä uusien ja innovatiivisten ajatusten myötä. Henkilöresurssien jakaminen on nostanut yritysten tuottavuutta sekä työntekijöiden motivaatiota uusiutuneiden työtehtävien myötä.

   

  Kuluvan vuoden kiinnostavat projektit, kuten RESPONSE (integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs) ja Elcon Litium korkeajännite akkuvaraston kehittäminen, luovat pohjaa uusiutuvan energian varastointiin.

   

  Henkilökuntamme kasvanut motivaatio, innovatiiviset ajatukset sekä hyvät asiakassuhteet ovat antaneet hyvän startin vuoteen 2022.

  Lue lisää
 • 22.12.2021
  Joulutervehdys / Seasons's Greetings

  Elconin koko tiimi toivottaa kaikille asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen rauhallista joulunaikaa ja menestystä uudelle vuodelle 2022!

  Lue lisää
 • 01.10.2021
  Elcon Solutions Oy:n toimitusjohtajan vaihdos

  Rainer Nurkkala jättää toimitusjohtajan tehtävät ja Polarinst Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mika Lappalainen aloittaa Elcon Solutions Oy:n toimitusjohtajana 1.10.2021.

  Rainer Nurkkala on ollut mukana yhtiön kehittämisessä ja luotsaamisessa vaikeana Covid-aikana. Rainer jatkaa Elconin myyntijohtajana sekä asiantuntijatehtävissä ja on asiakkaidemme tukena jatkossakin. Kiitämme Raineria hänen panoksestaan yhtiön hyväksi.

   

  Turussa 1.10.2021            Mika Lappalainen, CEO 

  Lue lisää