• 05.10.2022
  Mielekäs työnkuva ja mukava työyhteisö ja tekevät työpaikasta viihtyisän

  — Tämä työ on hyvä kombo erilaisia työtehtäviä. Silloin tällöin tehtävät keikkatyöt tauottavat sopivasti arjen rutiineita. Päätyönäni teen tällä hetkellä sähkökeskusten testaamista, lisäksi opastan ja koulutan työntekijöitä kokoonpanossa. Vaihtelua työhön tuovat asiakkaille tehtävät keikkatyöt käyttöönotossa ja huollossa, kertoo Elconille vuonna 2011 suoraan armeijasta kokoonpanotöihin tullut ja nykyisin vastaavana sähkökeskusasentajana toimiva Toni Sulin.

   


  Ura alkoi kokoonpanotöistä, jonka jälkeen Sulinin tehtävänkuva on laajentunut koko ajan. Uudet työntekijät koulutetaan edelleen samaan tapaan: aloitetaan yksinkertaisemmista hommista ja osaamisen karttuessa siirrytään vaativampiin töihin.

   


  —Minulla on elektroniikka-asentajan koulutus, joka on ollut hyvä pohja tähän työhön. Lisäksi olen opiskellut omaksi ilokseni työn ohella myös koodaamista, josta on ollut hyötyä myös töissä. Totta kai suurin osa opeista on kuitenkin tullut työn tekemisen kautta. Meillä on täällä hyvä ilmapiiri – kysymyksiin vastataan mielellään ja haasteita ratkotaan yhdessä.

   

  Sähkökaappien testaus vaatii tarkkuutta ja huolellista otetta

   

  Testaajan työssä vaaditaan tarkkuutta ja huolellista otetta. Jos tämän lisäksi ongelmanratkaisuun löytyy sisäistä paloa, testaajan työssä viihtyy hyvin.

   


  —Kokemus tekee testaamisesta koko ajan helpompaa. Haastetta työhön saa tuotekehityksessä, jossa tuotteesta pitää saada toimiva ja myyvä kokonaisuus. Tuotekehityksessä ei voi kuitenkaan tehdä mitä tahansa, vaan kokonaisuudessa pitää aina huomioida myös se, että tuotteen hinta on asiakkaalle järkevä. Olenkin päässyt mukaan vaikuttamaan uusien tuotteiden mekaanisen ja teknisen puolen kehittämiseen.
  Sulinin monipuolisesta työkokemuksesta on suuri hyöty huolto- ja käyttöönottotehtävissä, joita hän tekee ajoittain asiakkaiden ja urakoitsijoiden kohteissa.

   


  —Epäsäännöllinen keikkatyö tuo arjen rutiineihin sopivasti vaihtelua. Asiakkaiden luona saa myös suoraa palautetta tuotteista, joka on arvokasta tietoa tuotekehityksen ja myynnin kannalta.

   

  Selkeä työnkuva tuo tasapainoa arkeen

   

  Jos samassa työpaikassa viihtyy yli 10 vuotta, siihen löytyy myös syyt. Usein sitoutuneisuus ei synny pelkästään yhdestä asiasta, vaan se on monen asian summa. Elconilla työyhteisössä on havaittavissa luottamuksellinen ilmapiiri ja leppoisa fiilis. Nämä syntyvät Sulinin mukaan mm. hyvän esimiestyön, selkeiden ja monipuolisten työtehtävien ja matalan hierarkian kautta. Lomalta palatessa töihin on mukava tulla takaisin, kun tietää mistä omat työt saa taas aloittaa.  

   

  —Henkilökunnan vaihtuvuus on meillä pientä joten työkaverit ovat tuttuja jo pidemmältä ajalta. Avoin ilmapiiri kannustaa oppimaan, eikä virheitä tarvitse pelätä. Kun työtehtävät vaihtelevat, myös mielenkiinto pysyy yllä. Viihdyn työssäni hyvin ja olen iloinen siitä, että Elcon menee eteenpäin ja kasvaa, koska kasvu tuo mukanaan aina uusia mahdollisuuksia.

  Lue lisää

Ajankohtaista

 • 05.10.2022
  Mielekäs työnkuva ja mukava työyhteisö ja tekevät työpaikasta viihtyisän

  — Tämä työ on hyvä kombo erilaisia työtehtäviä. Silloin tällöin tehtävät keikkatyöt tauottavat sopivasti arjen rutiineita. Päätyönäni teen tällä hetkellä sähkökeskusten testaamista, lisäksi opastan ja koulutan työntekijöitä kokoonpanossa. Vaihtelua työhön tuovat asiakkaille tehtävät keikkatyöt käyttöönotossa ja huollossa, kertoo Elconille vuonna 2011 suoraan armeijasta kokoonpanotöihin tullut ja nykyisin vastaavana sähkökeskusasentajana toimiva Toni Sulin.

   


  Ura alkoi kokoonpanotöistä, jonka jälkeen Sulinin tehtävänkuva on laajentunut koko ajan. Uudet työntekijät koulutetaan edelleen samaan tapaan: aloitetaan yksinkertaisemmista hommista ja osaamisen karttuessa siirrytään vaativampiin töihin.

   


  —Minulla on elektroniikka-asentajan koulutus, joka on ollut hyvä pohja tähän työhön. Lisäksi olen opiskellut omaksi ilokseni työn ohella myös koodaamista, josta on ollut hyötyä myös töissä. Totta kai suurin osa opeista on kuitenkin tullut työn tekemisen kautta. Meillä on täällä hyvä ilmapiiri – kysymyksiin vastataan mielellään ja haasteita ratkotaan yhdessä.

   

  Sähkökaappien testaus vaatii tarkkuutta ja huolellista otetta

   

  Testaajan työssä vaaditaan tarkkuutta ja huolellista otetta. Jos tämän lisäksi ongelmanratkaisuun löytyy sisäistä paloa, testaajan työssä viihtyy hyvin.

   


  —Kokemus tekee testaamisesta koko ajan helpompaa. Haastetta työhön saa tuotekehityksessä, jossa tuotteesta pitää saada toimiva ja myyvä kokonaisuus. Tuotekehityksessä ei voi kuitenkaan tehdä mitä tahansa, vaan kokonaisuudessa pitää aina huomioida myös se, että tuotteen hinta on asiakkaalle järkevä. Olenkin päässyt mukaan vaikuttamaan uusien tuotteiden mekaanisen ja teknisen puolen kehittämiseen.
  Sulinin monipuolisesta työkokemuksesta on suuri hyöty huolto- ja käyttöönottotehtävissä, joita hän tekee ajoittain asiakkaiden ja urakoitsijoiden kohteissa.

   


  —Epäsäännöllinen keikkatyö tuo arjen rutiineihin sopivasti vaihtelua. Asiakkaiden luona saa myös suoraa palautetta tuotteista, joka on arvokasta tietoa tuotekehityksen ja myynnin kannalta.

   

  Selkeä työnkuva tuo tasapainoa arkeen

   

  Jos samassa työpaikassa viihtyy yli 10 vuotta, siihen löytyy myös syyt. Usein sitoutuneisuus ei synny pelkästään yhdestä asiasta, vaan se on monen asian summa. Elconilla työyhteisössä on havaittavissa luottamuksellinen ilmapiiri ja leppoisa fiilis. Nämä syntyvät Sulinin mukaan mm. hyvän esimiestyön, selkeiden ja monipuolisten työtehtävien ja matalan hierarkian kautta. Lomalta palatessa töihin on mukava tulla takaisin, kun tietää mistä omat työt saa taas aloittaa.  

   

  —Henkilökunnan vaihtuvuus on meillä pientä joten työkaverit ovat tuttuja jo pidemmältä ajalta. Avoin ilmapiiri kannustaa oppimaan, eikä virheitä tarvitse pelätä. Kun työtehtävät vaihtelevat, myös mielenkiinto pysyy yllä. Viihdyn työssäni hyvin ja olen iloinen siitä, että Elcon menee eteenpäin ja kasvaa, koska kasvu tuo mukanaan aina uusia mahdollisuuksia.

  Lue lisää
 • 09.09.2022
  Elcon Solutions mukana kansainvälisessä Response -hankkeessa

  Turun kaupungin ilmastotavoitteisiin on kirjattu, että se pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä ja ilmastopositiivinen siitä eteenpäin. Mm. tämä oli yksi motiivi Turulle hakea mukaan EU:n rahoittamaan RESPONSE-hankkeeseen, jonka tavoitteena on luoda strateginen visio älykkäiden kaupunkien energiankäytön siirtymästä kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä.
  Response hankkeessa  Turku ja toinen majakkakaupunki – Ranskan Dijon kehittävät kuuden muun yhteistyökaupungin kanssa kaupunkiympäristöön plusenergia-alueita, joilla tarkoitetaan korttelia, kaupunginosaa tai muuta aluetta, joka tuottaa vuositasolla vähintään yhtä paljon energiaa kuin se kuluttaa. Turku ja Dijon rakentavat ratkaisut, jotka esitellään muille yhteistyökaupungeille.

   

   

  Lue lisää
 • 25.08.2022
  Elcon mukana messuilla – tule kysymään meiltä uusiutuvan energian varastoinnista!

  Pohjoismaiden suurin sähköalan ammattitapahtuma Sähkö Valo Tele Av -messut  järjestetään syyskuussa 7.-9.9.2022. Sähkömessut tarjoavat kävijöilleen ainutlaatuisen kokonaiskuvan kuvan alan trendeistä sekä uusista teknologioista ja toimijoista. Alan tärkeimmille messuille kokoontuvat kaikki toimittajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja tänäkin vuonna messujen kaikki näytteilleasettajapaikat on myyty loppuun!

  Lue lisää
 • 19.08.2022
  Akustot energiahuippujen tasaamiseen ja kriittisten toimintojen varmentamiseen

  Isoja akustoja kannattaa hyödyntää erityisesti niissä kohteissa, joissa on suuria kulutuspiikkejä tai vaaditaan pitkiä varakäyntiaikoja. Elconin akustoilla voidaan varmentaa mm. tehtaiden ohjausjärjestelmät useiden tuntien tai jopa vuorokauden ajaksi ja näin varmistaa laitoksen katkeamaton toiminta.

   

   

  Akustot vievät askeleen lähemmäksi omavaraisuutta

   

  Energian hinnan kallistuminen, epävakaa maailmantilanne ja ympäristöystävällisen ajattelun vahvistuminen ovat kasvattaneet sähköenergian omavaraisuuteen liittyvää kiinnostusta valtavasti. Omavaraisuus koetaan nyt tärkeänä ja mielenkiintoisena asiana kaikilla yhteiskunnan sektoreilla.

   

  Tästä hyvänä esimerkkinä on mm. Response-hanke , jossa pilotoidaan energiapositiivisten kortteleiden ja alueiden rakentamista. Elconilta hankkeessa on mukana akustot, jotka on liitetty DC-mikroverkkoon (DC Microgrid). Tähän useamman kiinteistön väliseen korkeajännitetasasähköverkkoon liitetään uusiutuvan energian varastointiin käytettävät DC-akustot. Varastoitua energiaa voidaan jakaa eteenpäin DC-mikroverkkoon liitettyjen kiinteistöjen välillä ilman ylimääräisiä konversioita.  

   

  —DC-akustot sopivat hyvin uusiutuvan energian, kuten esim. aurinkoenergian varastointiin, tai ne voivat olla osa isompaa energian varastoinnin kokonaisuutta.  Vihreän siirtymän kiihtymisen myötä akustojen tarve tulee todennäköisesti kasvamaan, sanoo Elconin suunnittelupäällikkö Juha Raukola.

   

  Uusiutuvan energian varastointi auttaa tasaamaan kulutuspiikkejä ja pienentämään energialaskua, kun energian tarve on suuri. Varastossa olevalla energialla voidaan optimoida myös edullisimman sähkön käyttöä. Sähkön hinnan tai oman kulutuksen ollessa korkealla, säästöä syntyy omien energiavarastojen käytön kautta. 

   

   

  Katkeamatonta sähkönsyöttöä kriittisiin toimintoihin

   

  Elconin akut sopivat erityisesti teollisuuden, sähkönjakelun ja tietoliikenteen sähköjärjestelmien varmistamiseen sekä UPSeihin. Elcon on toimittanut varmennusjärjestelmiä myös kriittisiin yhteiskunnan teknistä infrastruktuuria ylläpitäviin toimintoihin.

   

  —Yhteiskunnassa on tiettyjä kohteita, joiden katkeamaton toiminta on välttämätöntä. Olemme ylpeitä siitä, että laitteistomme täyttävät korkean vaatimustason kriteerit ja saamme olla osana yhteiskuntamme turvallisuutta lisäävää toimintaa.

   

   

  Akku tulee valita käyttötarkoituksen mukaan

   

  Akkuteknologia kehittyy nopeasti, mutta perinteiset lyijyakut pitävät markkinoilla edelleen pintansa. Litium-akkujen suosio on kasvussa niiden erinomaisen lataus- ja purkuominaisuuksien takia. Nämä ominaisuudet ovat tärkeitä, kun akkua ladataan ja puretaan useasti esim. päivittäin. Lyijyakut ovat puolestaan hyvin soveltuvia kohteissa, joissa tarvitaan varakäyntiä harvemmin, mutta pidempiä varakäyntiaikoja. Lisäksi ne kilpailevat suosiostaan hintansa puolesta.

   

  Litium-tekniikkaan perustuvia akkuja on hyvin monenlaisia. Esimerkiksi Response-hankkeessa käytettyjen Litiumrautafosfaatti-akkujen elinikä on yli 15 vuotta, joka on huomattavasti pidempi kuin Litium-ion akuilla.

   

  —Sopivinta ratkaisua valitessa kannattaa aina pohtia tarkasti akkujen käyttötarkoitus. Lähtötilanteessa edullisempi tuote ei välttämättä tule loppujen lopuksi halvemmaksi, jos akusto ei täytä käyttövaatimuksia. Esimerkiksi kuumaan ilmastoon ei kannata viedä lyijyakkuja, vaan mieluummin paremmin kuumuutta sietäviä nikkeli-kadmium-akkuja.

   

   

  Suomalaista osaamista myös vetytalouden kehittämiseen

   

  Suomen valtioneuvosto tiedotti 22.6.2022, että Suomeen perustetaan kansallinen vetyverkko. Päätökseen vetyverkon rakentamisesta vaikuttivat Suomen ja EU:n kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, energiahintojen nousu ja venäläisestä fossiilisesta energiasta luopuminen. Taustalla on kuitenkin muitakin syitä – Suomen hallitus näkee vetytaloudessa suurta potentiaalia ja väläyttelee tiedotteessaan, että Suomella voi olla tulevaisuudessa merkittävä rooli niin vedyn tuottajana kuin vientimaanakin.

   

  Elconille tämä ei ole yllätys, vaan vetyteknologiaa varten on jo mietitty valmiiksi ratkaisuja.

  —Olemme ottaneet tämän huomioon myös omissa tuotteissamme. Meillä on tekninen valmius lisätä polttokennot osaksi sähkönsyötön varmennusta EPS-järjestelmässä . Uusiutuvan energian avulla tuotettu vety on täysin puhdasta ja polttokennojen avulla siitä voidaan tuottaa sähkö- tai lämpöenergiaa. Korvaamalla esimerkiksi dieselgeneraattori polttokennoilla, saadaan päästöjä vähennettyä huomattavasti.  Kiinnostaako uusiutuvan energian varastointi ja DC-akustot? Ota yhteyttä ja kysy meiltä lisää!

   

  Rainer Nurkkala, myyntijohtaja                 

  +358 44 538 6003           

  rainer.nurkkala(at)elcon.fi

   

  Janne Nurmi, myyntipäällikkö                    

  +358 45 230 5070           

  janne.nurmi(at)elcon.fi

   

  Juha Raukola, suunnittelupäällikkö          

  +358 45 122 5628           

  juha.raukola(at)elcon.fi

   

  Lue lisää
 • 22.06.2022
  Elcon voitti Nokian

  Janne Nurmi poikkesi valtavirrasta, joka opintojensa loppuvaiheessa vuonna 2008 pyrki työharjoitteluun silloiselle Nokian tehtaalle.  Nurmi halusi työharjoitteluun yritykseen, jossa alaa pääsisi näkemään läheltä monipuolisemmin.

   

  —Kuulin, että Nokialla insinööriopiskelijat laitettiin liukuhihnatöihin. Halusin jotain muuta ja hain Elconille. Tein päättötyön täällä ja sen jälkeen minut palkattiin vakituiseksi työntekijäksi, Nurmi kertoo.

   

  Elconilla on useita pitkäaikaisia työsuhteita ja vaihtuvuus on pientä. Yritykseen otetaan edelleenkin harjoittelijoita, jotka etsivät paikkaa, missä voisivat suorittaa lopputyönsä.

   

  —Uskon, että yrityksessämme vallitseva vapaa ja hyvä ilmapiiri vaikuttavat siihen, että ihmiset viihtyvät. Täällä ei kytätä toisten tekemisiä vaan luotetaan toisten osaamiseen. On tosi tärkeää, että meillä on pitkäaikaisia työntekijöitä, koska heille on kertynyt matkan varrella valtavasti osaamista ja myös hiljaista tietoa.

   

  Myyntipäällikkö, jolla on syvää teknistä osaamista

   

  Nykyisin Nurmi työskentelee Elconilla myyntipäällikkönä, jolla on vahva tekninen ymmärrys Elconin tuotteista ja ratkaisuista. Asiakas saa kustannuksiltaan paikkansapitävän tarjouksen aina, koska tarjous tehdään tarkasti asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan. Nopeat ja perusteelliset vastaukset tarjouskyselyihin ovatkin Elconin yksi kilpailutekijöistä.

   

  —Olen työskennellyt testauksessa useita vuosia ja ollut mukana kehittämässä nykyisiä EPS-järjestelmiä.  Voin  siis sanoa tuntevani tuotteet ja ratkaisut kuin omat taskuni. Myyntityössä tämä onkin oikeastaan yksi tärkeimmistä asioista. Haluamme myydä ratkaisuja, jotka toimivat asiakkaalla parhaalla mahdollisella tavalla. Siksi myyjän pitää osata vastata hyvin erilaisiin kysymyksiin. Jos emme tiedä, otamme kyllä selvää. Ala kiehtoo sen verran, että uudet kysymykset ovat aina mielenkiintoinen haaste. Jatkuva uuden oppiminen onkin yksi kiehtovimmista asioista täällä.

   

  Kansainväliset yritykset ovat sparranneet Elconista luotettavan toimittajan

   

  Elconilla satsataan paljon prosessien kehittämiseen ja laadun jatkuvaan ylläpitämiseen . Monikansallisten yritysten yhteistyökumppaneina yritys on päässyt kehittämään toimintaa ja tuotteita niin, että Elconilla  on mahdollisuus vastata korkeitakin laatuvaatimuksia edellyttävien asiakkaiden ehtoihin.

   

  —Tuotteidemme laadusta ei tingitä, dokumentointi ja käyttöohjeet ovat erinomaisella tasolla ja asennus on suunniteltu niin, että se on mahdollisimman helppoa. Voimme seisoa selkä suorana suunnittelemiemme ja valmistamiemme tuotteiden takana – tuotteemme on riittävä, mitä ikinä asiakas siihen sitten haluaakaan lisää.

  Lue lisää