Koronavirustiedote

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä. Siksi on tarpeellista noudattaa alla olevaa ohjeistusta jokapäiväisessä toiminnassa.

Toimintomme jatkuvat normaalisti ja tilanteella ei ole vaikutusta toimitusaikoihin.

 

1.       YLEISET OHJEET

 • Noudatamme Valtioneuvoston ja THL:n antamia toimintaohjeita.
 • Seuraamme ja noudatamme työterveyshuollon toimintaohjeita ja suosituksia

 

2.       KÄSIHYGIENIASTA HUOLEHTIMINEN

 • Oleellinen keino viruksen leviämisen ehkäisemiseksi on hyvä käsihygienia.
 • Huolellinen ja aktiivinen käsienpesu on hyvä keino suojautua muiltakin hengitystieinfektioita aiheuttavilta viruksilta.
 • Olemme lisänneet desinfiointipisteitä yrityksemme tiloihin.
 • Pesemme kädet saippualla jokaisen tauon yhteydessä (kahvitauot, lounastauot). 

 

3.       LÄHIKONTAKTIT JA TURVAVÄLIT

 • Vältämme lähikontakteja ja pidämme turvavälejä
 • Yleisenä suosituksena voidaan pitää vähintään kahden metrin (> 2 m) välimatkaa.
 • Turvaväleistä muistutetaan seinillä olevilla ilmoitustauluilla
 • Teemme etätöitä tarvittaessa välttääksemme turhia kontakteja

 

4.       MATKUSTAMINEN

 • Vältämme matkustamista ja työhön liittyvä matkustaminen on sovittava erikseen esimiehen kanssa

 

5.       ELCONIN SISÄISET JA ULKOISET PALAVERIT

 • Sekä yhtiön sisäiset palaverit että asiakaspalaverit pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään toistaiseksi etäpalavereina
 • Muissa palavereissa on huolehdittava erityisesti turvaväleistä

 

6.       ASIAKAS JA TOIMITTAJAVIERAILUT ELCONILLA

 • Vierailut sovitaan ja aikataulutetaan etukäteen
 • Vierailun järjestäjän on tiedotettava etukäteen koko henkilökuntaa.
 • Vierailun isäntä opastaa pesu- ja desinfiointipisteet
 • Vierailuissa noudatetaan turvavälejä
 • Vierailut pyritään eristämään yrityksen muista normaaleista toiminnoista (erillinen neuvotteluhuone, testaustila, kulkuväylä)
 • Elcon työntekijöiden on aina käytettävä maskia liikkuessaan työaikana Elconin toimitilojen ulkopuolella.
 • Asiakaspalavereissa käytämme aina maskia