Liiketoiminta-alueet

Voimalaitokset

Voimalaitokset

Sähkönjakelu

Sähkönjakelu

Lentoliikenne Raideliikenne

Uusiutuva energia

Voimalaitokset

Prosessiteollisuus

Sähkönjakelu

Infrarakentaminen

Lentoliikenne Raideliikenne

Meriteollisuus

Voimalaitokset

Sähköinen liikenne

Sähkönjakelu

Tietoliikenne

Lentoliikenne Raideliikenne

Datakeskukset

Päätuotteemme ovat Elcon Power Systems-järjestelmät (EPS), joita on  AC-, DC-, Hybridi- ja DC-DC-malleina, aina asiakkaan tarpeeseen soveltuvasti.

 

Mikäli vakiotuotteista ei löydy sopivaa tuotetta voimme aina räätälöidä projektikohtaisesti.

 

Yrityksemme on syntynyt menestyksekkään TEKES-tutkimusprojektin tuloksena vuonna 2006, mistä syystä yrityksen juuret ovat vahvasti omien tuotteiden kehityksessä.

 

Laatujärjestelmät (ISO 9001, 14001) ovat olleet käytössä vuodesta 2007, jolloin käynnistyivät myös ensimmäiset Keski-Euroopan toimitusprojektit.

Alkuvuosina valmistimme EPS-järjestelmät piirilevytasolta lähtien. Tietotaidon karttuessa siirryimme hankkimaan valmiita komponentteja niihin erikoistuneilta toimittajilta.

 

Maahantuontia laajennettiin päämiessopimuksiin, minkä seurauksena asiakkaamme saavat suunnittelutiimin valitsemat, luotettavat ja pitkäikäiset komponentit EPS-järjestelmiin. 

 

 

 

Vuonna 2019 lanseerasimme ensimmäiset uusiutuvan energian varastoinnin tuotteet sähköisen liikenteen sujuvoittamiseksi. Tällä hetkellä tuotamme aurinkosähköjärjestelmiin akkuvarastointijärjestelmiä ja autamme yrityksiä ja yhteiskunnallisia toimijoita uusiutuvan energian ratkaisuissa.

 

Toimintamme merkittävä tukijalka onkin kokonaisvaltainen ja ketterä huolto, jonka myötä olemme asiakkaallemme luotettava kumppani, joka toimittaa takuuvarmasti pitkäikäiset laitteet.

 

Kauttamme saat huoltopalvelun lisäksi varaosat, modernisoinnit, etähuollon sekä tarvitsemasi koulutuksen.

 

Toimintamme ytimessä on teollisuuslaitosten ja sähköverkkojen toiminnan jatkuminen silloin, kun sähkönsyöttö keskeytyy yllättäen, esimerkiksi luonnonmullistuksen tai laitevian vuoksi.

 

Kattavasti testattujen ja laadukkaiden laitteidemme ansiosta asiakkaamme säästyvät mittavilta vahingoilta.

 

Työmme laadun takeena ovat tyytyväiset ja kestävät asiakassuhteet.

 

Elcon Solutions Oy sijaitsee Naantalissa Lisenssikadulla, jossa myös tuotanto- ja tuotetiimimme työskentelevät.

 

Teemme päivittäin yhteistyötä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa ympäri maailman.

 

Akkuteknologian varmennusratkaisut ovat nyt muutoksessa.

 

Tietotaitomme on käytettävissäsi.

 

Ota rohkeasti yhteyttä alan asiantuntijaan, niin etsimme yhdessä tarpeisiisi parhaiten soveltuvat tuoteratkaisut.

Elcon Solutions Oy ja Polarinst Oy muodostavat toimivan konsernirakenteen ja
kasvun myötä pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistäkin enemmän lisäarvoa.

 

Yhtiöiden automaatioprojekti- ja insinööriosaaminen mahdollistaa selkeät synergiaedut ja laajemmat toimituskokonaisuudet.

Polarinst Oy toimittaa vaativia laiva- ja voimalaitosautomaatioratkaisuja ja
Elcon Solutions Oy tuoteratkaisuja sähköenergian varmennukseen ja varastointiin.

 

Asiakasprojektit toteutetaan hyödyntämällä yhteistä asennus-, valmistus- ja suunnittelukapasiteettia.

Olemme palveluksessanne entistä luotettavammin nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

 

 

Työpaikat

Haemme osaamista tehtäviin tekniikan eri osa-alueilla. Ammattitaitoinen henkilökunta on erittäin tärkeää meille.

 

Tarjoamme viihtyisän työpaikan, jossa työntekijää arvostetaan.

 

Monipuolisessa, mielenkiintoisessa ja haastavassa työssä on mahdollisuus kehittää osaamista jatkuvasti kehittyvien, korkean teknologian tuotteiden parissa kansainvälisessä ympäristössä.

 

Katso avoimet työpaikat alta.

Ota yhteyttä meihin

Automaatioasentaja
– tule töihin meille!

Miltä kuulostaisi työ vakavaraisessa yrityksessä, jonka työporukassa viihdytään, organisaatiossa asiat hoituvat sujuvasti ja joka tarjoaa vaihtelevia työtehtäviä sekä Suomessa että ulkomailla? 
Mikäli tämä kiinnostaa, nyt sinulla olisi mahdollisuus päästä kiinni tällaiseen vakituiseen työpaikkaan Polarinstille / Elconille!

Arvot Elconissa

JATKUVA KEHITTÄMINEN

Kehitämme toimintaamme, tuotteitamme, yritystämme ja itseämme jatkuvasti, tavoitteena arvostus, tuloksellisuus, asiakkaan menestys ja hyvinvointi.

AVOIMUUS JA KUNNIOITUS

Olemme avoimia, rehellisiä ja vastuullisia itsellemme, toisillemme, asiakkaillemme ja muille sidosryhmillemme, tavoitteena ehdoton luottamus ja kunnioitus.

HYVINVOINTI

Tavoite liiketoiminnassamme on henkilöstön, työyhteisön, asiakaskuntamme, muiden sidosryhmien ja koko yhteiskunnan hyvinvointi.

Ihmisoikeudet

 1. Tuetaan ja kunnioitetaan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.


2. Ei osallistuta ihmisoikeuksien väärinkäyttöön.

Työlainsäädäntö

 3. Työntekijöillä on lain sallimissa puitteissa oikeus perustaa ammattiyhdistysliike tai kuulua sellaiseen ja työntekijöillä on oikeus valtakunnallisiin yleissopimuksiin.


4. Ei hyväksytä pakkotyötä tai työhön pakottamista ja kaikilla työntekijöillä on oikeus irtisanoutua työsopimuksen tai paikallisten lakien mukaisesti.


5. Ei käytetä lapsityövoimaa. Alle 15-vuotiaita ei palkata. Vaaralliseen työhön ei palkata ketään alle 18-vuotiasta.


6. Suhtaudutaan kielteisesti kaikenlaiseen syrjintään.


Ketään ei tulisi syrjiä etnisen taustan, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, sosiaalisen taustan, iän, vammaisuuden tai sairauden, ammattiliiton jäsenyyden tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi, ei työhönottotilanteessa eikä ammatin harjoittamisessa.


Fyysinen ja henkinen ahdistelu on jyrkästi kielletty.

Ympäristö

 7. Tuetaan ympäristöriskejä koskevaa varovaisuusperiaatetta:

 

”Vakavan tai peruuttamattoman vahingon
uhatessa, täydellisen tieteellisen luotettavuuden puuttuminen ei saa olla perusteena sille, ettei heti ryhdytä toimenpiteisiin ympäristön saastumisen estämiseksi”.


8. Tuetaan innovatiivisia ratkaisuja,

jotka pienentävät ympäristön kuormittamista sekä

aktiivista kehitystä, joka edistää entistä suurempaa ympäristön huomioon ottamista.


9. Tuetaan ympäristöystävällisen tekniikan kehittämistä. Kestävä kehitys on avainsana ja haluamme
edistää ennalta ehkäisevää työtä ympäristömme hyväksi.

Korruptionvastaisuus

 10. Vastustetaan korruptiota ja kiristystä sen kaikissa muodoissa. Kehitämme ennakoivaa strategiaa ja
konkreettisia ohjelmia taistellaksemme sekä yrityksen sisällä että konsernin huoltoketjuissa mahdollisesti
ilmenevään korruptioon.

 

 

 

 

Elcon Solutions Oy:n koronatiedote

 

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme terveys, turvallisuus ja hyvinvointi ovat meille tärkeitä.

 

 

Lue lisää

Laadunhallinta- ja toimintajärjestelmämme ovat ISO-sertifioituja

Kehitämme jatkuvasti toimintamme laatua sekä ympäristötavoitteidemme toteutumista. Toimimme ympäristölainsäädännön mukaisesti ja täytämme osaltamme yhteiskunnallisia kestävän kehityksen tavoitteita kaikilla toimintamme osa-alueilla. 

 

Teemme yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa parhaiden käytäntöjen ja prosessien kehittämiseksi, jotta energian ja materiaalien käyttö tulee sekä tehokkaammaksi että kestävämmäksi. Toimimme samalla ympäristön saastumisen estämiseksi.

 

Yrityksen on tarjottava turvallinen ja terveellinen työpaikka. Työntekijöiden ja sen valvonnassa työskentelevien ihmisten terveys ja turvallisuus ovat organisaation vastuulla. Pyrimme aktiivisesti estämään onnettomuuksia, työtapaturmia ja sairastumisia sekä kehittämään työterveys- ja työturvallisuustoimintojaan. Työterveyshuollon suorituskykyä tarkastellaan, arvioidaan ja kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

LAATU

ISO 9001

Laadunhallintajärjestelmämme (QMS) on standardin ISO 9001:2015 mukainen kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa toiminnoissa. Laadunhallintajärjestelmän noudattaminen varmistetaan säännöllisesti kolmannen osapuolen auditoinneilla.

YMPÄRISTÖ

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmä (EMS) on standardin ISO 14001:2015 mukainen kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa toiminnoissa. Kolmannen osapuolen suorittama auditointi varmistaa EMS:n noudattamisen. 

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS

ISO 45001

Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmämme (OH&S) ovat ISO 45001:2018:n mukaisia kaikkien sisäisien ja ulkoisien toimien osalta. OH&S:n noudattaminen varmistetaan kolmannen osapuolen auditoinnilla.

Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015,

Bureau Veritas

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015,
Bureau Veritas

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001:2018,

Bureau Veritas

Kasvuyritys 2021

Kauppalehti on palkinnut jälleen alueiden parhaat kasvuyritykset Oulussa, Kuopiossa, Turussa, Tampereella ja Helsingissä.

 

Elcon Solutions Oy on vuoden kasvajien joukossa!

 

 

 

 

Referenssejä

Wärtsilä Finland Oy - Tornio Manga LNG-terminaali

LNG-terminaali

Tornio Manga LNG-terminaali on Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun tuontiterminaali. Elcon osallistui hankkeeseen 
toimittamalla akkuvarmennettuja tehonsyöttöjärjestelmiä kriittisten sähköjärjestelmien keskeytymättömän tehonsyötön varmistamiseksi.

VEO Oy – Muuntaja- ja sähköasemat

Sähköasema

Elcon on toimittanut akkuvarmennettuja tehonsyöttöjärjestelmiä useisiin VEOn toimittamiin muuntaja-asemalaajennuksiin ja sähköasemiin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Lempäälän Energia, LEMENE-hanke – omavarainen, älykäs energiajärjestelmä

Energiajärjestelmä

Elcon toimitti akkuvarmennettuja tehonsyöttöjärjestelmiä sähköasemiin Lempäälän Energian LEMENE-hankkeeseen. Se on älykäs ja 
omavarainen energiajärjestelmä. LEMENE on Suomen Työ- ja Elinkeinoministeriön tukema energiateknologian kärkihanke.

Fingrid ja Elering – rajat ylittävä EstLink 2 -yhteys

Tasasähköyhteys

Elcon toimitti akkuvarmennettuja tehonsyöttöjärjestelmiä Fingridin toiseen tasasähköyhteyteen Suomen ja Viron välillä.

Kehityshankkeita

SustainValue - Sustainable value creation in manufacturing networks

SustainValue (Sustainable Value Creation in Manufacturing Networks) oli pienimuotoinen EU:n 7. puiteohjelman yhteistyöhanke. Tämä kolmivuotinen hanke alkoi 1.4.2011 ja sen kokonaisbudjetti on 4 miljoonaa euroa, josta 2,8 miljoonaa euroa rahoitti Euroopan komissio. Hankkeen yleisenä tavoitteena oli kehittää toimintamalleja teolllisuudessa, ratkaisuja ja suorituskykystandardeja uusille kestäville ja tehokkaille tuotanto- ja palveluverkostoille.

 

 

Hankkeessa oli mukana eurooppalaisia tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Elcon Solutions Oy oli mukana tässä hankkeessa ja sen aikana kehitimme tuotteen elinkaarilaskentaan käytettävän työkalun.

ELY kehitysprojekti

ELCON HIGH VOLTAGE LITHIUM BATTERY STORAGE

Hankkeen tavoitteena oli suunnitella ja tuotteistaa 48 kWh korkeajännitelitiumakusto. Projektissa tutkittiin erilaisia akkutyyppejä ja niiden ominaisuuksien erilaisissa sovelluskohteissa.

 

Projektin vaiheita olivat toiminnallinen sovellussuunnitelma, tuotannollinen suunnittelu ja loppukäytön suunnittelu. Niiden aikana määriteltiin esimerkiksi valmistuksen vaatima dokumentaatio, käsiteltiin hankintojen kartoitus, tuotantoprosessin ja kenttäasennuksen vaatimukset sekä asiakasvaatimusten ja -palautteiden analysointi ja toiminnallisuuden monitorointi.

 

Akkuvaraston sovellukset ovat uusiutuvan energian teollisuudessa ja kiinteistöautomaatiossa.

Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä oheisella lomakkeella, soittamalla tai sähköpostilla, niin vastaamme mahdollisimman pian.