Elcon ja Polarinst toimittivat pääsähköistyskeskukset BFB-leijupetikattiloille Suomeen ja Tšekkeihin

Elcon Solutions ja Polarinst toimittivat keväällä 2022 DC- ja AC-keskuksia BFB-leijupetikattiloille Suomeen Tampereelle ja Tšekkeihin Přerovin kaupunkiin. Molemmissa projekteissa suunnittelun hoiti Elcon Solutions ja asennuksen sekä asennuksen tuen hoiti Polarinst. Yhteensä projekteissa oli mukana 25 henkilöä.

 

DC-varaajajärjestelmä 1200 Ah kokoisella akustolla

Tampereen projektissa Elconin ja Polarinstin työnä oli suunnitella ja asentaa 1200 Ah varaajajärjestelmä ympäristöystävälliseen CFB-kattilalaitokseen, joka on yhdistetty kaukolämmön- ja sähköntuotantoon. Keskuksessa käytettiin kotimaisen valmistajan kennokeskusrakennetta, joka sisälsi 18 kenttää. Asiakkaan pääkeskukseen asennettiin kaksi erillistä DC-järjestelmää, joihin oli liitetty mukaan akustot, jotka turvaavat sähkönsyötön ja sitä kautta kattiloiden toiminnan myös mahdollisissa häiriötilanteissa redundanttisesti. Kaikkiaan projektin toteutuminen suunnitteluvaiheesta käyttöönottoon kesti 10 kuukautta. Projektissa työskenteli Elcon Solutionsilta ja Polarinstiltä yhteensä 10 henkilöä.

 

Neljänkymmenen kentän AC-järjestelmän toimitus Keski-Eurooppaan

Tšekin Přeroviin toimitetuissa 1600 A:n pääkeskuksissa oli yhteensä 40 kenttää ja kahdennettu UPS-laitteisto. Keskuskusten runkorakenteena käytettiin Rittalin kennokeskussarjaa ja sähkökomponentteina pääosin Elcon Solutionsin maahantuomia OEZ:n tuotteita. Loppuasiakkaalla oli erittäin korkeat laatuvaatimukset käytettävien komponenttien osalta.

 

Käytettävissä oli rajoitettu tila, joka vaati sähköpääkeskuksen tarkkaa suunnittelua. Isojen kaapeleiden reititys ja sisääntulot piti mitoittaa niin, ettei kaapiston koko muodostunut liian suureksi. Haastavassa projektissa hyödynnettiin Elconin ja Polarinstin koko 25 henkilön ammattilaisryhmän laaja-alaista komponenttituntemusta, automaatio-osaamista sekä kokemusta suunnittelusta ja asennuksesta. 

 

—Hyödynsimme suunnittelussa avoimen kaappirakenteen ominaisuuksia ja saimme tämän avulla säilytettyä kaapiston koon pienenä. Mitoitusta mietimme monesta eri näkökulmasta ja komponenttien valinta tehtiin huolellisesti. Tässä projektissa kokemus ja asiantuntijuus nousivat kyllä suureen rooliin, kertoo suunnitteluinsinööri Jukka Kitunen Elcon Solutionsilta.

 

Jatkuva ja saatavilla oleva asennustuki oli tärkeässä roolissa

Elcon Solutions ja Polarinst hyödyntävät erikoisosaamistaan ja tekevät tiivistä yhteistyötä projektitoimituksissa. Yrityksen henkilökunta matkustaa eri puolilla maailmaa tekemässä sekä asennuksia että käyttöönottoprojekteja.

 

Ulkomailla tehtävissä projekteissa huolehditaan jo hyvissä ajoin, että asiakas saa vaaditut sertifikaatit ajallaan. Esimerkiksi Keski-Euroopassa yleisellä tasolla olevien sertifikaattien lisäksi vaaditaan projektikohtaisia ja keskuskohtaisia sertifikaatteja. Keski-Euroopan projekteissa tyypillistä on myös tarkka ja kireä aikataulutus, joka edellyttää yhteistyökumppanilta asennusvaiheessa jatkuvaa saatavilla olevaa tukea.

 

—Asiakkaan kannalta yksi olennaisin asia on jatkuva yhteys asennuksen aikana. Seurasimme asennusta koko ajan Suomesta käsin, ja meiltä oli saatavilla asennustukea koko ajan.  Joka toinen päivä pidimme yhteispalaverit, joissa kävimme asennuksen etenemistä.

 

Yrityksissä ollaan tyytyväisiä molempien projektien lopputulokseen. Vaikka haastaviakin tilanteita oli, niihin löydettiin ratkaisut. Kahden samankaltaisen projektin jälkeen voidaan todeta, että osaaminen kattilalaitosten sähköpääkeskuksen suunnittelusta on Elconilla hyvällä tasolla ja tuoreessa muistissa. 

 

—Kävimme läpi lukuisia dokumentteja, joiden perusteella teimme suunnittelupiirustukset. Kahden ison projektin toteutuksen jälkeen voimme todeta, että tunnemme tämän tyyppisten kattilalaitosten sähköisen ohjausfilosofian perusteellisesti. Lisäksi asennus- ja käyttöönottovaiheessa löysimme suunnittelun ja komponenttien valintojen kautta useita toimivia tilaa säästäviä ratkaisuja.