Elcon sitoutuu pitkäjänteiseen kehitystyöhön

Sopimusneuvotteluissa hinta on asiakkaalle aina yksi tärkeimmistä asioista päätöstä tehdessä. Tosiasiassa toimitusvarmuuden ja hyvän hinta-laatusuhteen lisäksi asiakas voi saada kuitenkin paljon enemmän, kun neuvotteluissa kerrotaan avoimesti tavoitteista ja toiveista. Elconilla tätä keskustelua käydään mielellään.

 

—Me tarjoamme asiakkaillemme kumppanuutta, jossa halutaan ottaa huomioon molemmin puolin toiminnan hyödyt. Innovointia ja kehitystyötä keskitetään sellaisiin ratkaisuihin, jotka vievät eteenpäin sekä asiakasta että meitä, kertoo Elconin toimitusjohtaja
Mika Lappalainen.

 

Laatujärjestelmien ylläpito on koko henkilökunnan ansiota

 

Tasainen laatu ei ole sattumaa vaan järjestelmällisen työn tulos. Toimitusjohtaja ei halua nostaa esille mitään erityistä asiaa, joka olisi yrityksessä erinomaisella tolalla, koska hänen mukaansa ”täällä tehdään asiat jo nyt hyvin ja tavoitteena on tehdä hyvästä paras”.  Mm. tasalaatuinen ja jatkuva laatujärjestelmien ylläpito on Lappalaisen mukaan henkilökunnan ansioita.

 

—Työnjohtomme ja työntekijämme haluavat itse sitoutua ylläpitämään laatujärjestelmää, koska he oivaltavat niiden käytännön hyödyt. Järjestelmällinen tekeminen helpottaa kaikkien arkea.

 

Laatujärjestelmän kehittämiseen motivoi myös se, että yritys kanavoi syntyneet säästöt henkilökunnan käyttöön.

 

—Olemme onnistuneet luomaan win-win-tilanteen: Henkilökuntamme saa palkinnon hyvin tehdystä työstä, josta koituu hyötyä myös yritykselle ja asiakkaille.

 

”Asiantuntijoidemme kiinnostus alaa kohtaan on merkittävää”

 

Elconilla keskitytään siihen, että kuuntelemalla ja keskustelemalla asiakkaille osataan tarjota sitä, mitä he oikeasti tarvitsevat – eikä siis suoralta kädeltä sitä ”mitä hyllystä löytyy”. Keskustelun kautta haetaan aina ratkaisua, joka palvelee asiakasyritystä myös tulevaisuudessa.

 

Luottamus rakentuu, kun asiakas huomaa että jatkuvien sopimustoimitusten lisäksi yrityksessä venytään hyvin asiakkaiden vaihteleviin ja innovointia vaativiin tarpeisiin. Kehitystyö vaatii henkilökunnalta osaamisen lisäksi aitoa halua innovoida ja ratkaista haasteita.

 

—Meillä työskentelee pääsääntöisesti henkilöitä, jotka ovat oikeasti kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät. Myönteinen asenne ja motivaatio kehittää uusia ratkaisuja tuottaa näkyvää tulosta, josta on suoraa hyötyä asiakkaillemme.

 

Vastuunottoa liiketoimintojen jokaisella osa-alueelta

 

Isojen kansainvälisten yritysten kumppanina Elconilla ylläpidetään ja kehitetään laatujärjestelmien  (Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001:2015, Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015) lisäksi eettisistä ohjeistusta  (Code of conduct) ja varmistetaan hyvällä suunnittelulla myös toiminnan jatkuvuus yllättävissäkin tilanteissa (Business continuity plan). Yrityksessä on käytössä toimiva ERP-järjestelmä, jota hyödynnetään laajamittaisesti sekä talouden, palveluprosessien ja toimintamallien suunnittelussa.  Tarkka dokumentointi on ollut yksi yrityksen tärkeistä toimintatavoista jo pitkän aikaa.

 

—Olemme valmiita kehittämään toimintaamme asiakkaidemme tiukkojenkin vaatimusten mukaan, mikäli arvioimme, että kehitystyö on pitkällä aikajänteellä hyödyllistä muitakin toimintojamme ajatellen. On hienoa, että tämän tyyppisissä yhteistyökuvioissa isot asiakkaat haluavat nähdä ja ymmärtää myös ratkaisujen toimittajan näkökulmaa.

 

 

Aloita yhteistyöneuvottelut meidän kanssamme! Tutustu henkilökuntaamme täällä, ja ota yhteyttä!