Elcon Solutions ja Polarinst toimittavat laajoja kokonaisuuksia ympäri maailman

Elcon Solutions Oy ja Polarinst Oy muodostivat konsernin kesäkuussa 2021 ja yritykset muuttivat yhteisiin toimitiloihin marraskuussa 2022. Konsernirakenteen myötä molempien yritysten toimitusvarmuus ja asennuspalveluiden saatavuus on saatu erinomaiselle tasolle. Yrityksillä on nyt kapasiteettia tarjota projekteja, jotka vaativat 20–30 henkilön erilaista osaamista ja työpanosta.

 

— Asiakkaitamme kiinnostaa yhteistyökumppani, jolla on resursseja monipuolisia palveluita sisältävien projektien toteuttamiseen. Elconin ja Polarinstin yhteistyön ansioista pystymme takaamaan henkilökunnan osalta toimitusvarmuuden käyttöönottoprojekteissa, asennustöissä ja huoltotöissä sekä tarjoamaan lähes ympärivuorokautista teknistä tukea, toimitusjohtaja Mika Lappalainen sanoo.

 

Selkeää vastuunjakoa ja teknistä tukea tulevaisuuteen

Elconin ja Polarinstin yhteistyössä tähdätään siihen, että asiakas saa samalta toimittajalta suunnittelun, tuotteet, asennuksen ja käyttöönoton. 

 

— Usean eri toimijan kesken koordinoiminen teettää turhaa työtä sekä asiakkaalle että palveluntuottajille. Myös virhemarginaali kasvaa osapuolten määrän kasvaessa. Tästä syystä ”yksi toimittaja – yksi lasku” -periaate on asiakkaille usein se mieluisin ja toimivin vaihtoehto, jolloin töiden ja vastuiden jako on selkeää.  Tätä kokonaisuutta me hiomme koko ajan paremmaksi.

 

Yhteistyöstä halutaan rakentaa sellaista, että sillä on asiakkaan kannalta hyödyllistä jatkumoa.

 

—Palvelumme ei pääty käyttöönottoon, vaan se ulottuu huoltoon, ylläpitoon ja säännölliseen yhteydenpitoon asiakkaan kanssa, jolloin asiakas saa myös tulevaisuudessa parhaan mahdollisen tuen. 

 

Vakaa ja turvallinen yhteistyökumppani myös pitkällä tähtäimellä

Yhteistyökumppania valitessa halutaan, että yrityksellä on selkeä visio ja tavoitteet tulevaisuuden suhteen.  Toiminta pitää olla suunnitelmallista ja vakaata, jotta se kestää myös mahdolliset suvantovaiheet. Elconin ja Polarinstin konsernissa kahden yrityksen osaajien resurssin yhdistäminen tasapainottaa molempien yritysten toimintaa.

 

—Meillä on tällä hetkellä tosi hyvä joukko tekijöitä ja osaamista mm. uusiutuvan energian hankkeisiin liittyvään suunnitteluun ja toteutukseen. Molempien yritysten tilauskantaa tarkkailemalla ja töitä jakamalla pystymme tasapainottamaan resurssiemme käyttöä niin, että töitä saadaan tehdä tasaiseen tahtiin.

 

Elcon tekee jatkuvaa tuotekehitystä ja Polarinst tukee toimintoja tekemällä kokoonpanoa ja asennustöitä. Polarinstilla on lisäksi hyvät mahdollisuudet markkinoida Elconin palveluita ison maailmanlaajuisen kontaktiverkoston kautta.