5 kysymystä ilmastoteosta: Aurinkosähköjärjestelmillä hiilineutraaliuteen

(Tämä artikkeli on Turun kaupungin tuottama ja se on julkaistu alun perin Turun kaupungin verkkosivustolla)


Uusiutuvan energian edistäjä Elcon Solutions keskittyy toiminnassaan aurinkosähköön ja energian varastointiin. Akkuteknologiaa kehittämällä ja myymällä yritys mahdollistaa energiamurrosta eri toimialoille. Suomessa suunnitellut ja valmistetut tuotteet ovat osaltaan mukana hiilipäästöjen vähentämisessä ja energianjakelun turvaamisessa.

 

 

Ilmastoteko pähkinänkuoressa

 

Elcon Solutions

 

  • Suunnittelee, valmistaa ja kehittää akkuvarmennettuja järjestelmiä ja aurinkosähköteknologiaa.
  • Tekee yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa parhaiden käytäntöjen ja prosessien kehittämiseksi.
  • On investoinut myös omassa toiminnassaan aurinkoenergiaan toimitilojen osalta.

 

Seuraaviin kysymyksiin vastasi Elcon Solutions myyntijohtaja Rainer Nurkkala.

 

 

1. Kuvaile ilmastotekoanne lyhyesti

 

Suunnittelemme, valmistamme ja kehitämme akkuvarmennettuja järjestelmiä. Pilotoimme parhaillaan aurinkosähkön tuottamisen ja sen varastoimisen akkuteknologiaa. Tavoitteena on tuottaa näistä kaupallisia tuotteita, joita pystytään myymään asiakkaille ja täten monistaa ilmastotekoa. Akkuvarmennetut AC- ja DC-tehonsyöttöjärjestelmämme soveltuvat voimalaitosten, sähkönjakelun, raideliikenteen, teollisuuden sekä ICT- ja teleliikenteen sähköjärjestelmiin. Toimitamme teollisuuteen ja sähköverkkotoimijoille myös varajärjestelmiä energianjakelun turvaamiseksi.

 

Vuonna 2022 toimitimme 50 kWh akkuvaraston Turun ylioppilaskyläsäätiön Tyyssija rakennukseen Response-hankkeen puitteissa. Vuonna 2023 olemme asentaneet 60kWp aurinkosähköjärjestelmän omiin toimitiloihimme. Tänä vuonna järjestelmään lisätään vielä 50 kWh akkuvarasto. Toimitilamme pihalla on sähköajoneuvojen latausasemat ja lämmitysasemia. Toimitilamme lämpiävät ilmalämpöpumpuilla ja käyttämämme energia tulee isoilta osin omasta aurinkosähköstä. Kaikki ostamamme energia on uusiutuvaa.

 

Käynnissä on myös murros, jossa lyijyakkuja aletaan korvata litiumakuilla, joita toimitamme asiakkaille. Ostoissamme varmistamme toimittajan vastuullisuuden.

 

2. Miten tekonne vähentää hiilidioksidipäästöjä?

 

Kiinteistömme katolla aurinkoenergiaa tuotetaan 55 MWh vuodessa, jolloin CO2 kasvihuonepäästöjä säästyy 810 kg/vuosi verrattuna fossiiliseen. Aurinkoenergiaa varastoidaan myös 50 kWh suuruiseen akkuvarastoon. Akkuvaraston vuoksi C02 päästöjä vuodessa syntyy noin 190 kg/vuosi. Asiakkaille ja työntekijöille on varattu sähköajoneuvojen lataukseen 9 kpl hidasta 3,7 kW latauspistettä ja 6 kpl keskinopeaa 22 kW latauspistettä. Kesäaikana suurin osa ajoneuvojen latausenergiasta saadaan omasta aurinkovoimalasta. Aurinkovoimasta saadaan reaaliaikainen kWh tuotto ja CO2 säästöraportti. Erillisraportointina saadaan myös aurinkoenergialla säästettyjen puiden määrä.

 

3. Miksi teette ilmastotekoja ja miksi lähditte mukaan tekemään hiilineutraalia Turkua?

 

Elcon Solutions Oy toiminnan perusarvona on kestävä kehitys ja painotus on ilmastokysymyksissä. Kehitämme jatkuvasti toimintamme laatua sekä ympäristötavoitteidemme toteutumista. Toimimme ympäristölainsäädännön mukaisesti ja täytämme osaltamme yhteiskunnallisia kestävän kehityksen tavoitteita kaikilla toimintamme osa-alueilla. Käytössämme on ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja toimintaamme auditoidaan jatkuvasti standardien ja kumppaneiden toimesta.

 

Keskeisillä asiakkaillamme on kovat vastuullisuustavoitteet ja sitä kautta toiveet sekä velvoitteet myös meille. Teemmekin yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa parhaiden käytäntöjen ja prosessien kehittämiseksi, jotta energian ja materiaalien käyttö tulee sekä tehokkaammaksi että kestävämmäksi, toimitusketjuja unohtamatta. Toimimme samalla ympäristön saastumisen estämiseksi.

 

4. Minkälainen potentiaali alallanne on vähentää hiilipäästöjä ja millä keinoin?

 

Alan potentiaali päästövähennyksiin on suuri ja keinotkin ovat isoja. Alalla halu pyrkiä hiilineutraaliuteen on kova, ja toimijoilla on resursseja toteuttaa energiamurrosta mm. panostamalla tutkimukseen ja innovaatioon. Koko ajan kehittyvät teknologiset ratkaisut mahdollistavat hiilipäästöjen vähentämisen myös muille, jolloin saadaan lisäksi aikaan kädenjälkivaikutusta.

 

5. Minkälaisen viestin haluat lähettää muille toimijoille?

 

Omien aurinkoenergiainvestointien lisäksi tarjoamme nykyisille ja uusille asiakkaillemme aurinkoenergiaratkaisuja hiilipäästöjen vähentämiseksi Turun alueella ja globaalisti. Tuotepaketit ovat esillä non-stop periaatteella toimipisteessämme.